Beleggingsresultaten


Wij beleggen het pensioengeld om over de lange termijn voldoende rendement te boeken. Dat is nodig om uw pensioen te laten aangroeien en de pensioenen betaalbaar te houden.


Rendementen per kwartaal


Historische rendementen SPF en SPOV

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer bestaat sinds 1 april 2020. Voor de jaarrendementen die de pensioenfondsen SPF en SPOV in het verleden hebben behaald verwijzen we naar de afbeelding hieronder. Verder vindt u de kwartaalrendementen uit 2019 en Q1 2020 op deze pagina.

rendementen_SPF_SPOV_2019