Bus

Werken aan een goede nieuwe pensioenregeling

Werken aan een goede nieuwe pensioenregeling Gepubliceerd op 21/03/2023

Werkgevers en vakverenigingen werken aan een goede nieuwe pensioenregeling voor de sector Rail & OV

Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Op dit moment wordt de wet behandeld in de Eerste Kamer. Ondertussen treffen werkgevers en vakverenigingen (de sociale partners) in onze sector en Pensioenfonds Rail & OV voorbereidingen voor een nieuwe pensioenregeling. Waar wordt aan gewerkt?

Wat is de inzet van de werkgevers en vakverenigingen in de sector Rail & Openbaar Vervoer?
De sector Rail & OV werkt aan een goede nieuwe regeling, met goede voorzieningen voor als deelnemers met pensioen gaan, overlijden of arbeidsongeschikt worden. We vinden het belangrijk dat onze werknemers zicht hebben op een goede regeling. Dat is altijd ons uitgangspunt geweest en dat verandert niet door de nieuwe pensioenwet. We streven er naar om de nieuwe regeling per 1 januari 2025 in te voeren.

Wat moet er nog allemaal gebeuren voordat onze sector een nieuwe pensioenregeling heeft?
Allereerst moet de Eerste Kamer nog instemmen met de nieuwe wet. We hebben goede hoop dat hier in de eerste helft van 2023 uitsluitsel over komt. In deze wetgeving zijn de contouren van de nieuwe regeling vastgesteld, maar binnen onze sector geven de werkgevers en vakverenigingen verder invulling aan de regeling. Er is dus ruimte om de pensioenregeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en kenmerken van onze sector. En dat kan gelijktijdig met het wetgevingsproces, omdat de kaders van de regeling al wel duidelijk zijn.

Waarover moeten de werkgevers en vakverenigingen nog besluiten nemen?
Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals de pensioenambitie (wat wil je bereiken met pensioen?), het partner- en wezenpensioen, het beleggingsbeleid en mogelijke nadelen van de nieuwe wetgeving. Daarnaast kijken we ook hoe we omgaan met de buffer die nu in het pensioenfonds zit. Zo moet op het moment dat we overgaan naar de nieuwe regeling duidelijk zijn hoe groot onze buffer is en hoe we deze buffer omzetten naar ‘persoonlijke’ pensioenpotjes. Hier moeten we op een evenwichtige en verantwoorde manier invulling aan geven, waarbij we kijken naar de belangen van alle deelnemers en gepensioneerden.

Wanneer hoor ik daar meer over?
De gesprekken over de pensioenregeling gaan stapje voor stapje. We vertellen u steeds wat we weten. Volg hiervoor het nieuws op onze website. Ook wordt er met het oog op het nieuwe beleggingsbeleid in de maanden maart/april 2023 een onderzoek gedaan onder deelnemers en gepensioneerden over de risico’s die horen bij beleggen. U hoort daar binnenkort nog meer over. Verder is het zo dat sommige werkgevers en vakverenigingen nog leden gaan raadplegen over de nieuwe pensioenregeling. We houden u op de hoogte.