Geld

Vragen over samenlooptoeslag

Vragen over samenlooptoeslag Gepubliceerd op 01/04/2022

Vrijdag 1 april 2022 heeft Omroep Max in het tv-programma Meldpunt aandacht besteed aan samenlooptoeslag. In het tv-programma werd ook ons pensioenfonds genoemd.

Wilt u meer weten over samenlooptoeslag of deze bij ons aanvragen? Hier leest u er meer over. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.


Lees hieronder onze volledige reactie aan Omroep Max.

Reactie aan Omroep Max

Wij hebben alle deelnemers actief aangeschreven
Iedereen die recht heeft op samenlooptoeslag en dit heeft aangevraagd, krijgt van ons de toeslag. Om de toeslag toe te kennen hebben wij gegevens nodig van andere pensioenfondsen waar de partner van onze deelnemer pensioen heeft opgebouwd. Wij hebben in het verleden alle deelnemers bij hun pensioenaanvraag actief benaderd en zo in de gelegenheid gesteld om samenlooptoeslag aan te vragen. Ook werd er op voorlichtingsbijeenkomsten voor aanstaand gepensioneerden, waar alle deelnemers voor werden en worden uitgenodigd, aandacht besteed aan het onderwerp samenlooptoeslag.

Vergeten aanvragen worden toegekend
Wij vinden het belangrijk dat alle deelnemers krijgen waar zij recht op hebben. Daarom hebben wij de afgelopen jaren altijd meegewerkt aan het toekennen van de toeslag, ook als deelnemers dit in eerste instantie vergeten waren om aan te vragen. Als er inderdaad recht is op toeslag, dan krijgen deelnemers dit met terugwerkende kracht uitgekeerd. Wij keren dit ook uit aan nabestaanden tot 5 jaar na het overlijden van de deelnemer.

Wij nemen klachten serieus
Als deelnemers niet tevreden zijn met een antwoord of een procedure van ons, dan kunnen zij bij ons een klacht indienen. We nemen klachten van onze deelnemers altijd serieus.

De vragen die u ons gesteld heeft, zijn voor ons de reden geweest om de zaak nogmaals grondig te bekijken. Wij waren al van plan om in het kader van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel nogmaals een uitvraag te doen bij onze deelnemers en gepensioneerden. De aandacht die u heeft voor dit onderwerp bevestigt dat dit ook op zijn plaats is.

Ons pensioenfonds is er veel aan gelegen om een verantwoord en evenwichtig besluit te nemen in de kwestie die nu voor ons ligt. Om een definitief besluit te nemen over deze zaak is ons voorstel de kwestie voor te leggen aan de onafhankelijke deskundige, de Ombudsman Pensioenen.

Wij stellen het op prijs als u onze toezeggingen aan deelnemers die dit betreft in uw uitzending wilt opnemen.

We helpen onze deelnemers graag
Deelnemers die vragen hebben over samenlooptoeslag kunnen altijd bij ons terecht. Wij helpen ze graag.