MVB_groene_bomen

Rail & OV werkt samen met andere pensioenbeleggers aan klimaatdoelen

Rail & OV werkt samen met andere pensioenbeleggers aan klimaatdoelen Gepubliceerd op 20/10/2022

Rail & OV is onderdeel van de Dutch Climate Coalition (DCC), een groep van Nederlandse institutionele beleggers (APG, PGGM, MN, Actiam, a.s.r., Achmea, Van Lanschot Kempen). Wij willen bedrijven die actief in de olie & gas sector zijn, aansporen om mee te gaan in de energietransitie. We roepen ze op om strategieën te implementeren die bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5°C, conform het Parijs-akkoord. Door samen te werken met andere pensioenbeleggers kunnen we veel krachtiger optreden en meer druk uitoefenen.

Recent heeft de DCC een statement gepubliceerd waarin olie- en gasbedrijven worden opgeroepen om aan hun investeerders en het grote publiek te bewijzen dat de strategieën die ze implementeren bijdragen aan een wereldwijde daling van de CO2-uitstoot, zodat deze voor 2030 in lijn is met het reductie-pad van het Parijs-akkoord. De DCC formuleert drie aanbevelingen om aan deze transitie bij te dragen:

  1. Het aanbod van producten en diensten met een lage CO2-uitstoot moet worden vergroot;
  2. De huidige hoge olieprijzen moeten niet als reden worden opgevoerd om olie-investeringen te doen en zelfs te vergroten maar zouden juist de reden moeten zijn om meer te investeren in oplossingen met een lage CO2-uitstoot;
  3. Bedrijven die blijven investeren in een vergroting van de aardgasproductie moeten duidelijk maken hoe deze investeringen passen binnen de energietransitie zoals voorgeschreven in het Parijs-akkoord

Over de bovenstaande punten zullen de DCC-leden met olie & gas bedrijven in gesprek gaan. Deze gesprekken worden in 2023 uitgebreid naar andere sectoren. DCC zal zich bijvoorbeeld ook gaan richten op bedrijven die grootverbruikers zijn van fossiele brandstoffen.

Dit initiatief is een voorbeeld van hoe wij als Rail & OV bijdragen aan een leefbare wereld. Meer weten over ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen? Lees hier meer.