Pensioen

Rail & OV werkt hard aan nieuwe pensioenregeling

Rail & OV werkt hard aan nieuwe pensioenregeling Gepubliceerd op 28/06/2023

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. Hiermee is een langdurig wetgevingstraject afgerond. Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel en Rail & OV een nieuwe pensioenregeling. Bij Rail & OV is hier de afgelopen periode hard aan gewerkt.

Zo heeft op 8 en 9 juni 2023 een tweedaagse bijeenkomst plaatsgevonden van de sociale partners van Rail & OV, verenigd in de pensioentafel. Zij hebben tijdens deze bijeenkomst een aantal belangrijke uitgangspunten vastgesteld voor de nieuwe regeling. Op basis van de nieuwe wet en de uitgangspunten die de sociale partners hebben geformuleerd, werkt pensioenfonds Rail & OV nu een nieuwe pensioenregeling uit.

Op dinsdag 11 juli wordt deze conceptpensioenregeling besproken aan de pensioentafel. Als de leden van de pensioentafel zich op 11 juli positief uitspreken over de conceptpensioenregeling, dan wordt dit najaar de besluitvorming verder afgerond. De volgende stappen zijn dan de achterbanraadplegingen van vakverenigingen, het verlenen van hoorrecht aan de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel (BGV) en het adviestraject van het verantwoordingsorgaan van Rail & OV.

Vervolgens zal Rail & OV de nieuwe pensioenregeling en het bijbehorende implementatieplan definitief vaststellen en voorleggen aan De Nederlandsche Bank, zodat in 2024 kan worden gestart met de voorbereiding van de implementatie en communicatie. Rail & OV streeft ernaar om de nieuwe pensioenregeling in te voeren per 1 januari 2025.

ROV Tijdlijn NPR website_230713

Tijdslijn van de planning naar de nieuwe pensioenregeling bij Rail & OV.