pensioen verbeteren header

Rail & OV neemt meer tijd voor een verantwoorde overgang naar de nieuwe pensioenregeling

Rail & OV neemt meer tijd voor een verantwoorde overgang naar de nieuwe pensioenregeling Gepubliceerd op 07/02/2024

Het bestuur van Pensioenfonds Rail & OV heeft besloten de overgangsdatum naar de nieuwe pensioenregeling te verschuiven naar een later moment. Het streven was om per 1 januari 2025 over te gaan naar de nieuwe pensioenregeling. Dit streven laten we nu los. We nemen meer tijd om de overgang zorgvuldig en verantwoord te realiseren. De afspraken die gemaakt zijn met de sociale partners over de nieuwe pensioenregeling blijven volledig intact. Dit betekent dat er voor deelnemers en gepensioneerden voorlopig niets verandert.

Op dit moment heeft Rail & OV nog geen nieuwe overgangsdatum vastgesteld. Het besluit over een nieuwe overgangsdatum nemen wij uiteraard in goed overleg met onze sociale partners en het verantwoordingsorgaan.

Via onze website blijven wij u informeren over de nieuwe pensioenregeling. Hier leest u altijd de meest actuele informatie.