Geld

Prijsdalingen: wat betekent dat voor uw pensioen?

Prijsdalingen: wat betekent dat voor uw pensioen? Gepubliceerd op 25/10/2023

Prijsdalingen: wat betekent dat voor uw pensioen?

Wij proberen elk jaar op 1 januari uw pensioen mee te laten groeien met de prijsstijging (‘prijsinflatie’) van het afgelopen jaar. Inmiddels is bekend geworden dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een prijsdaling van 1,39% heeft vastgesteld over de periode 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. Op grond van de prijsdalingen mag Rail & OV uw pensioen niet verhogen per 1 januari 2024. En we mogen uw pensioen ook niet verlagen. Zoals elk jaar neemt het bestuur eind november hierover een definitief besluit.

Hoe zit het met de prijsdaling?

We realiseren ons goed dat u weinig merkt van de prijsdalingen bij de dagelijkse boodschappen. Vorig jaar was de inflatie nog zeer hoog en daarom hebben we uw pensioen per 1 januari 2023 verhoogd met 13,53%. Maar vergeleken bij die top in de inflatie-ontwikkeling van vorig jaar stelt het CBS nu vast dat de prijzen een jaar later zijn gedaald. In deze grafiek ziet de ontwikkeling van de inflatie, zoals die door het CBS wordt vastgesteld.

CPI__prijsindex_2015_100_19102023_101223

Hoe werkt verhoging van uw pensioen?

Ieder jaar bepaalt ons fonds in het laatste kwartaal of we uw pensioen kunnen verhogen. Of verhoging mogelijk is, hangt van twee dingen af:

  • Onze beleidsdekkingsgraad per 31 oktober. Die geeft aan hoe we er als fonds financieel voor staan. Onze beleidsdekkingsgraad van 31 oktober 2023 is nog niet bekend. Maar als deze ongeveer blijft zoals het nu is, bepalen de wettelijke regels dat we dan gedeeltelijk zouden mogen indexeren.
  • De hoogte van de inflatie. Voor het bepalen van de inflatie hanteren we de prijsindex (‘CPI afgeleid’) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van september tot september. Het CBS heeft een prijsdaling van 1,39% vastgesteld over deze periode.

Op grond van de prijsdaling mag Rail & OV uw pensioen niet verhogen per 1 januari 2024. En we mogen uw pensioen ook niet verlagen.

Wilt u meer weten over ons indexatiebeleid? Alle informatie vindt u hier.