Rijdende bus op dijk

Op weg naar een nieuwe pensioenregeling bij Rail & OV

Op weg naar een nieuwe pensioenregeling bij Rail & OV Gepubliceerd op 20/02/2023

In Nederland wordt hard gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Ook binnen de sector Rail & OV worden stappen gezet voor een nieuwe pensioenregeling. Waar staan we nu en wie is er aan zet? We zetten het kort op een rij.

Waar staan we nu met het nieuwe pensioenstelsel?
In 2020 zijn er op landelijk niveau afspraken gemaakt tussen de overheid en de sociale partners over het nieuwe pensioenstelsel. Dit heeft geleid tot de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Eind 2022 is de Wet Toekomst Pensioenen behandeld en vastgesteld in de Tweede Kamer. Naar verwachting wordt de wet in de eerste helft van 2023 behandeld in de Eerste Kamer.

Wie zijn er aan zet in de sector Rail & OV?
Op weg naar een nieuwe pensioenregeling bij Rail & OV zijn op dit moment de sociale partners in onze sector aan zet. Hierin wordt een belangrijk rol gespeeld door de zogeheten Pensioentafel. De Pensioentafel bestaat uit werkgevers en vakverenigingen van de vier grootste cao’s binnen Rail & OV: NS, ProRail, Rail Infra en het Openbaar Vervoer. Zij zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de inhoud van de pensioenregeling en beslissen over de hoogte van de premie in het nieuwe pensioenregeling bij Rail & OV. Ook vertegenwoordigt de Pensioentafel de andere werkgevers en bonden die actief zijn in de sector Rail & OV en voeren zij overleg met vertegenwoordigers van de gepensioneerden. De Pensioentafel kun je zien als de opdrachtgever van Pensioenfonds Rail & OV.

Wat staat er binnen Rail & OV al op de rails richting de nieuwe pensioenregeling?
In sector Rail & OV worden al geruime tijd voorbereidingen getroffen om de nieuwe pensioenregeling binnen de sector vorm te geven. Zo heeft de Pensioentafel in 2022 een voorlopige keuze gemaakt voor de solidaire regeling en voor het invaren. In de eerste helft van 2023 wil de Pensioentafel de regeling definitief vaststellen. Pensioenfonds Rail & OV zal vervolgens de nieuwe regeling toetsen op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid.

Wanneer merken deelnemers er iets van?
Rail & OV streeft ernaar om per 1 januari 2025 over te gaan naar de nieuwe regeling. Dit lijkt nog ver weg, maar er moet in die tijd nog veel gebeuren. Daarom bereidt het pensioenfonds zich hier nu al op voor om te bekijken hoe zij straks op een goede manier de regeling kunnen uitvoeren. Er wordt niet alleen gekeken naar de administratie van de nieuwe regeling, maar ook vooral naar de communicatie met deelnemers en werkgevers. Er is op de website van Rail & OV al veel informatie over te vinden. Op weg naar 1 januari 2025 zal de communicatie over de nieuwe regeling steeds intensiever worden en voor deelnemers en werkgevers concreter en persoonlijker. We houden u op de hoogte.