header aow leeftijd

In 2029 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden

In 2029 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden Gepubliceerd op 21/11/2023

AOW krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vanaf het kalenderjaar 2028 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden.

De leeftijd waarop u AOW ontvangt is gekoppeld aan de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vaststelt. Als de levensverwachting stijgt, ontvangt u dus ook later een AOW-uitkering. De AOW-leeftijd stijgt in 2029 niet, omdat de levensverwachting is gedaald.

Kijk in de pensioenplanner in Mijn Rail & OV wat u ontvangt op uw AOW-leeftijd aan pensioen.

Wilt u meer weten over uw AOW? Alles over uw AOW leest u hier.