Dinsdagavond 30 mei vindt er onderhoud plaats aan Mijn Rail & OV. Mogelijk kunt u tijdens de werkzaamheden even niet inloggen. Onze excuses voor het ongemak.

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).

Per 1 juli 2020 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).

Wat houdt WIEG precies in?

Aanvullend geboorteverlof is verlof dat u kunt opnemen als uw partner bevallen is op of na 1 juli 2020. Dat is 5 weken extra geboorteverlof. Tijdens dit onbetaalde verlof krijgt de medewerker een uitkering van 70% van het UWV.

Bouwt u pensioen op over deze periode?

Voor de pensioenregeling wordt dit verlof beschouwd als bijzonder verlof. Of er pensioenopbouw is tijdens dit bijzonder verlof is afhankelijk van de afspraken die u (al dan niet via de CAO) met de werkgever hierover maakt.

Wat is er wel en niet verzekerd als ik geen pensioenopbouw heb in deze periode?

Indien u geen pensioenopbouw heeft in deze periode dan bouwt u geen ouderdomspensioen op over deze periode van verlof.

Komt u te overlijden dan heeft uw partner wél recht op een partnerpensioen maar geen recht op de Anw-compensatie (uw partner moet hiervoor uiteraard wel bij ons zijn aangemeld). Bovendien is er tijdens de periode van het onbetaalde verlof geen recht op een wezenpensioen.

Kan ik de pensioenopbouw door laten lopen?

U kunt er voor kiezen om de pensioenregeling door te laten lopen. U regelt dit via uw werkgever. Maak ook goede afspraken met de werkgever over de premie hiervoor. Mogelijk betaalt u het werknemers- én werkgeversdeel zelf.