Met aanvullende geboorteverlof (WIEG)


Per 1 juli 2020 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).


Uitleg over de WIEG

Aanvullend geboorteverlof is verlof dat u kunt opnemen als uw partner bevallen is op of na 1 juli 2020. Dat is 5 weken extra geboorteverlof. Tijdens dit onbetaalde verlof krijgt de medewerker een uitkering van 70% van het UWV.


Afspraken over de pensioenopbouw

Voor de pensioenregeling wordt dit verlof beschouwd als bijzonder verlof. Of er pensioenopbouw is tijdens dit bijzonder verlof is afhankelijk van de afspraken die u (al dan niet via de CAO) met de werkgever hierover maakt.


Geen pensioenopbouw, partner- en wezenpensioen wel verzekerd

Als u geen pensioenopbouw heeft in deze periode dan bouwt u geen ouderdomspensioen op over deze periode van verlof. Komt u te overlijden dan heeft uw partner wél recht op een partnerpensioen maar geen recht op de Anw-compensatie. Een voorwaarden is wel dat uw partner bij ons aangemeld is. Bovendien is er tijdens de periode van het onbetaalde verlof geen recht op een wezenpensioen.


Opbouw door laten lopen

U kunt er voor kiezen om de pensioenregeling door te laten lopen. U regelt dit via uw werkgever. Maak ook goede afspraken met de werkgever over de premie hiervoor. Mogelijk betaalt u het werknemers- én werkgeversdeel zelf.