Loonheffing en andere inhoudingen


Voordat Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer het pensioen overmaakt op uw rekening, zijn wij verplicht om een aantal inhoudingen te doen. Dat zijn verplichte inhoudingen – zoals loonheffingen - en vrijwillige inhoudingen.


U betaalt loonheffing

Als gepensioneerde betaalt u gewoon loonheffing (inkomstenbelasting) over uw inkomen. Net als toen u nog werkte. Als u vóór uw AOW-leeftijd stopt met werken, draagt u geen premie meer af voor de WW en de WIA. Over het eerste deel van uw inkomen betaalt u dan een deel loonheffing en een deel AOW-premie. Ná uw AOW-leeftijd vervalt de AOW-premie. Van de Belastingdienst ontvangt u heffingskortingen. De hoogte daarvan kan voor en na uw AOW-leeftijd verschillen. Ontvangt u meerdere inkomens, zoals bijvoorbeeld pensioen en AOW?  Dan kan het zijn dat u een naheffing van de Belastingdienst ontvangt. Houd u er wel altijd rekening mee dat de belastingregels in de toekomst aangepast kunnen worden.


U blijft de inkomensafhankelijke premie voor zorgverzekering betalen

Rail & OV blijft de verplichte inkomensafhankelijke premie ook op uw pensioen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Overigens staat deze premie los van de premie die u betaalt aan uw zorgverzekeraar.


Vragen over inhouding vervoersfaciliteiten

Voor vragen over vervoersfaciliteiten verwijzen wij u naar Service Center P&O. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 088 672 2722. U vindt het telefoonnummer ook altijd terug op uw pensioenspecificatie.

Bekijk onze video over loonheffingskorting


U krijgt nog steeds loonheffingskorting

Hebt u recht op loonheffingskorting, dan betaalt u minder loonbelasting. Ook als gepensioneerde. Let op: als u verschillende werkgevers of uitkeringsinstanties hebt, mag de loonheffingskorting maar één keer worden toegepast. Anders krijgt u teveel korting en betaalt u dit later terug aan de Belastingdienst. Lees hier hoe loonheffingskorting werkt.

Wilt u de loonheffingskorting aanpassen? Dat doet u met dit formulier.


U woont in het buitenland

Dan passen wij geen loonheffingskorting toe op het pensioen dat u van ons ontvangt. Hierdoor is uw netto pensioenuitkering lager. Dit is een maatregel van de Belastingdienst. Met deze maatregel wil de Belastingdienst voorkomen dat buitenlands belastingplichtigen te veel aan heffingskortingen ontvangen en dat het nodig is dat ze dit later terugbetalen. Heeft u recht op heffingskorting? Dan kunt u deze zelf via uw een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of uw aangifte inkomstenbelasting terugkrijgen van de Belastingdienst.

De Belastingdienst vraagt soms naar het loonheffingennummer van uw uitkeringsinstantie. Ons loonheffingennummer is 002220660L04.