Pensioentoeslagen bij Rail & OV


Heeft u vóór 1 januari 1997 pensioen opgebouwd bij het Spoorwegpensioenfonds (SPF) of vóór 1 januari 2002 bij SPOV? Misschien heeft u dan recht op een pensioentoeslag. We leggen u graag uit wat de verschillende pensioentoeslagen zijn en wat u kunt doen om ze alsnog aan te vragen. Kijk daarvoor ook eens op deze pagina.


Algemene pensioentoeslag

U was deelnemer in de oud SPF regeling vóór 1986. U of uw partner bouwde vóór 1986 geen AOW op in de deelnemingsjaren of u of uw partner was in deze deelnemingsjaren vóór 1986 vrijwillig verzekerd voor de AOW.

Deze toeslag compenseert het tekort op de AOW die in genoemde periode ontstaan is. Heeft u en uw partner recht op deze toeslag? Dan wordt de toeslag (mogelijk met terugwerkende kracht) toegekend vanaf de AOW-leeftijd van degene die recht heeft.


Samenlooptoeslag

U was deelnemer in de oud SPF regeling vóór 1986. U en uw partner bouwden vóór 1986 beiden pensioen op waarbij rekening werd gehouden met een AOW inbouw. Of u had vóór 1986 tegelijk twee dienstverbanden waarbij u pensioen opbouwde*.

U was deelnemer in de oud SPOV regeling vóór 2002. U en uw partner bouwden vóór 2002 beiden pensioen op waarbij rekening werd gehouden met een AOW inbouw.

Bij samenlooptoeslag ontvangt u extra pensioen omdat vóór 1986 (oud SPF) of vóór 2002 (oud SPOV) tegelijk bij meerdere pensioenfondsen rekening werd gehouden met de AOW inbouw. Heeft u recht op deze toeslag? Dan ontvangt u (mogelijk met terugwerkende kracht) de toeslag wanneer zowel u als uw partner de AOW-leeftijd hebben bereikt.

*Deze toeslag waarbij u twee dienstverbanden had, gaat in op uw AOW-leeftijd


Cumulatietoeslag

U was deelnemer in de oud SPF regeling tussen 1986 en vóór 1997. Uw partner die voor de AOW als gehuwd werd aangemerkt, bouwde in de jaren 1986 tot 1997 ook pensioen op, waarbij rekening werd gehouden met een AOW inbouw.

Bij cumulatietoeslag ontvangt u extra pensioen omdat tussen 1986 en 1997 tegelijk bij meerdere pensioenfondsen rekening werd gehouden met de AOW inbouw. Heeft u recht op deze toeslag? Dan ontvangt u (mogelijk met terugwerkende kracht) de toeslag wanneer zowel u als uw partner de AOW-leeftijd hebben bereikt.


Bij iedereen met mogelijk recht op een toeslag is al een uitvraag gedaan

Heeft u mogelijk recht op een toeslag? Dan hebben wij bij u of bij de eerder door u opgegeven pensioenfondsen al een uitvraag gedaan. De meeste deelnemers die mogelijk recht hebben, hebben al een brief van ons ontvangen of er recht is op een toeslag of niet.


U krijgt een opgave van een ander pensioenfonds

Stuurt u deze dan naar ons toe (Postbus 2030, 3500 GA Utrecht)? Wij hebben het andere pensioenfonds om deze gegevens gevraagd. Met deze gegevens kunnen wij beoordelen of u recht heeft op een toeslag.


Terugvinden hoe hoog mijn toeslag is in mijn pensioenoverzicht

U vindt niet terug hoe hoog uw pensioentoeslag is in uw pensioenoverzicht. De toeslag is een onderdeel van uw totale pensioen. In de brief waarin wij bevestigen dat u recht heeft op een toeslag ziet u de hoogte van de toeslag. In de overzichten die daarna worden gestuurd ziet u de toeslag niet meer apart vermeld.


Vragen of wilt u informatie over de toeslagen?

Neem dan contact met ons op.