Uw pensioen in het buitenland


U ontvangt pensioen en woont in het buitenland. Of u gaat in het buitenland wonen. Hoe zit het dan met uw pensioen? Hieronder vindt u de informatie.

Uw pensioen in het buitenland ontvangen

Wij betalen uw pensioen op een Nederlands bankrekeningnummer of op een rekening bij een buitenlandse bank. Gebruikt u een buitenlandse rekeningnummer? Dan krijgt u misschien te maken met de voorwaarden van het internationale betalingsverkeer. Uw bank brengt mogelijk hiervoor kosten in rekening. Ook ontvangt u uw pensioen later dan onze betaaldata. De Nederlandse betaaldata vindt u hier.


Belasting betalen in het buitenland

Op uw pensioen houden wij de loonheffing in volgens de Nederlandse wet. Waarschijnlijk betaalt u ook belasting in het land waar u woont of gaat wonen. U kunt een vrijstelling aanvragen bij de Belastingdienst. Met zo'n vrijstelling betaalt u niet dubbel belasting. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst buitenland.

Let op: is er geen woonadres bekend maar wel een postadres? Dan passen we het anoniementarief (52%) toe. Heeft u een brief van de Belastingdienst waarin staat dat de fiscale woonplaats nog steeds Nederland is? Stuurt u deze naar ons op. Dan passen we het normale tarief toe.

De Belastingdienst vraagt soms naar het loonheffingennummer van uw uitkeringsinstantie. Ons loonheffingsnummer is 002220660L04.


Geen loonheffingskorting in het buitenland

U heeft geen recht op loonheffingskorting als in het buitenland woont. Wij passen daarom geen loonheffingskorting toe op uw pensioen. Hierdoor is het nettobedrag van uw pensioen mogelijk lager. Dit is een maatregel van de Belastingdienst. Met deze maatregel wil de Belastingdienst voorkomen dat buitenlands belastingplichtigen te veel aan heffingskortingen ontvangen. Hiermee voorkomt u ook dat u dit weer later aan de Belastingdienst terugbetaalt.

Heeft u recht op heffingskorting? Dan krijgt u dit terug van de Belastingdienst. U geeft dit zelf aan bij een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of uw aangifte inkomstenbelasting.


Bewijs van in leven

Als u in het buitenland woont, krijgen wij niet automatisch uw persoonlijke gegevens door. Daarom vragen wij u elk jaar om een bewijs dat u nog in leven bent.

U krijgt in september ons formulier per post. U hoeft niet te wachten op dit formulier. U vindt het formulier ook op onze website. Wij ontvangen voor 1 december graag het formulier volledig ingevuld terug. Scan en mail het formulier naar: pensioen@railov.nl. U kunt het formulier natuurlijk ook per post sturen.

Let op! Het bewijs hebben wij nodig om het pensioen aan u te blijven betalen.

Naast ons eigen formulier accepteren wij ook het formulier 'levensbewijs' van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een officiële 'Attestatie de vita' die afgegeven wordt door de lokale overheidsinstantie is ook voldoende. Het bewijs mag niet ouder zijn dan zes maanden. Dus deze moet na 1 april zijn afgegeven. Op dit bewijs zet u uw handtekening en staat duidelijk de datum van afgifte.


Op de hoogte blijven in het buitenland ?

We sturen u regelmatig post. Lees hier verder.