Uw pensioen in het buitenland


U gaat in het buitenland wonen. Hoe krijgt u uw pensioen? Lees hieronder hoe het zit met uw pensioen als u in het buitenland woont.


Uw pensioen in het buitenland ontvangen

U kunt uw pensioen in het buitenland ontvangen. Het kan op een Nederlands bankrekeningnummer of op een rekening bij een buitenlandse bank. In het laatste geval is het nodig dat u dat zelf met uw bank regelt. U krijgt dan te maken met de voorwaarden van het internationale betalingsverkeer en uw bank brengt mogelijk hiervoor kosten in rekening. Ook ontvangt u uw pensioen later dan onze betaaldata. De Nederlandse betaaldata vindt u hier.


Belasting betalen in het buitenland

Op uw pensioen wordt loonheffing ingehouden volgens de Nederlandse wet. Maar waarschijnlijk betaalt u ook belasting in het land waar u gaat wonen. U kunt vrijstelling aanvragen zodat u geen dubbele belastingheffing krijgt. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst buitenland.

Let op: Is er geen woonadres bekend maar wel een postadres dan passen we het anoniementarief (52%) toe. Heeft u een brief van de Belastingdienst waarin staat dat de fiscale woonplaats nog steeds Nederland is? Stuurt u deze naar ons op. Dan passen we het normale tarief toe.


Geen loonheffingskorting

Wij passen geen loonheffingskorting toe op het pensioen dat u van ons ontvangt. Hierdoor is uw netto pensioenuitkering lager.
Dit is een maatregel van de Belastingdienst. Met deze maatregel wil de Belastingdienst voorkomen dat buitenlands belastingplichtigen te veel aan heffingskortingen ontvangen. Hiermee voorkomt u ook dat u dit weer later aan de Belastingdienst terugbetaalt.

Heeft u recht op heffingskorting? Dan kunt u deze zelf via uw een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of uw aangifte inkomstenbelasting terugkrijgen van de Belastingdienst.


Loonheffingennummer

De Belastingdienst vraagt soms naar het loonheffingennummer van uw uitkeringsinstantie. Ons loonheffingsnummer is 002220660L04.


Bewijs van in leven

Als u in het buitenland woont, vragen wij elk jaar een bewijs dat u nog in leven bent. Wij sturen u daarvoor in september, per post, ons formulier toe. Hier hoeft u niet op de wachten, u vindt het formulier ook op onze website. Het formulier ontvangen wij graag voor 1 december volledig ingevuld terug. Scan en mail het formulier naar: pensioen@railov.nl. U kunt het formulier uiteraard ook per post sturen.

Welk bewijs accepteren wij nog meer?

Naast ons eigen formulier accepteren wij ook het formulier 'levensbewijs' van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een officiële 'Attestatie de vita' die afgegeven wordt door de lokale overheidsinstantie is ook voldoende. Het bewijs mag niet ouder zijn dan zes maanden. Dus deze moet na 1 april zijn afgegeven. Op dit bewijs zet u uw handtekening en staat duidelijk de datum van afgifte.

Waarom hebben wij een ‘Bewijs van in leven zijn’ nodig?

Wij ontvangen niet automatisch de wijzigingen in uw persoonlijke gegevens door omdat u in het buitenland woont. Daarom vragen wij u om elk jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ naar ons op te sturen. Wij hebben dat bewijs nodig om het pensioen aan u te blijven betalen.


Op de hoogte blijven in het buitenland ?

We sturen u regelmatig post. Lees hier verder.