Informatie over uw pensioenuitkering


Natuurlijk wilt u goed op de hoogte zijn én blijven over uw pensioen, de uitkeringen en mogelijke veranderingen. Daarom informeert het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer u hier op verschillende manieren en momenten over. Hoe? U leest het hieronder.


Uw pensioenspecificatie

U ontvangt als gepensioneerde jaarlijks een pensioenspecificatie. Daarin ziet u wat wij inhouden op uw bruto pensioen en wat u netto per maand van ons ontvangt. Deze pensioenspecificatie vindt u ook in Mijn Rail & OV. Verandert het nettobedrag van uw pensioen? Dan sturen we u een nieuwe specificatie.


Uw jaaropgave

Uw jaaropgave van het voorgaande jaar ontvangt u jaarlijks in februari. U vindt de jaaropgave in Mijn Rail & OV. De jaaropgave hebt u nodig voor uw belastingaangifte.


Uw Uniform Pensioenoverzicht

U ontvangt jaarlijks uw pensioenoverzicht. U vindt deze ook in Mijn Rail & OV. Het pensioenoverzicht laat zien wat u nu en in de toekomst van ons krijgt, en wat uw partner gaat ontvangen na uw overlijden.


Mijn Rail & OV

Ook als gepensioneerde van Rail & OV blijft u toegang tot Mijn Rail & OV houden. U vindt er bijvoorbeeld uw jaarlijkse pensioenoverzicht terug. Inloggen kan met uw DigiD.


Magazine: Mijn pensioen

Twee keer per jaar ontvangt u het Pensioenmagazine. Daarin leest u hoe het gaat met Rail & OV. Ook staan er toekomstverwachtingen in over de indexatie van uw pensioen, veranderingen die invloed kunnen hebben op uw uitkering, en reportages over andere gepensioneerden. Bent u het Pensioenmagazine kwijt? U vindt het altijd terug op onze site.


Digitale nieuwsbrief: PensioenAlert

PensioenAlert houdt gepensioneerden en deelnemers op de hoogte van het laatste nieuws over Rail & OV. U kunt zich ervoor aanmelden via Mijn Rail & OV.