Hulp bij pensioenzaken


Als u wat ouder wordt, kan het zijn dat u wat zaken wilt overdragen aan een van uw kinderen of een goede vriend. Bijvoorbeeld het regelen van uw financiële zaken zoals uw pensioen. U kunt iemand machtigen bij het pensioenfonds. Lees hieronder wat u wij van u nodig hebben en hoe wij u daarbij kunnen helpen.


Post op ander adres

U wilt uw post van Rail & OV bij het adres van de door u aangewezen persoon laten bezorgen. Gebruik hiervoor het formulier Machtiging correspondentie. Degene die namens u uw post ontvangt, ondertekent ook het formulier.

Kunt u het formulier niet ondertekenen? Laat degene die mee tekent dan ter vervanging van uw handtekening een van de volgende documenten meesturen als bijlage:

  • een kopie van een notariële volmacht
  • een kopie van de beschikking tot onderbewindstelling
  • een kopie van de beschikking tot ondercuratelestelling


U heeft een mantelzorger

Soms biedt een mantelzorger u ook hulp aan. Wilt u dat uw mantelzorger uw post van Rail & OV ontvangt? Vult u hiervoor het formulier Machtiging correspondentie in. Uw mantelzorger ondertekent ook het formulier. 


U heeft een bewindvoerder

Een bewindvoerder is door een rechtbank aangesteld om beslissingen voor u te nemen. We ontvangen van u graag het document van onder bewindstelling samen met het formulier Machtiging correspondentie. Dit mag u per post opsturen of naar ons toe mailen. Wij passen dit in ons systeem aan. Alle correspondentie gaat dan naar het adres van de bewindvoerder. Ook het rekeningnummer aanpassen? Vult u dan het formulier Uitbetaling pensioen op ander rekeningnummer in.

Let op: krijgen we de vraag van een deurwaarder, dan hebben wij uw toestemming niet nodig.


U heeft een gemachtigde

U heeft iemand gemachtigd om de post en uw pensioen van Rail & OV te ontvangen. Voor het ontvangen van post van Rail & OV vult u het formulier Machtiging correspondentie in. Als u ook bankzaken wilt overdragen, dan regelt u dit rechtstreeks met uw bank.