Onderweg met Vincent Nuhaan


‘Ik wist niet dat er een flinke voorziening is voor je partner bij het pensioenfonds.’

Vincent Nuhaan werkt bij Ricardo Certification in Utrecht

Vincent Nuhaan


Over mijn werk

Ik werk nu zo’n 14 jaar bij Ricardo in de meetgroep. We verrichten elektrische metingen aan nieuwe treinen voordat ze toegelaten worden op het spoor in Nederland. Ik ben bijvoorbeeld net terug uit Duitsland waar we op een testcircuit van Siemens een nieuwe sprinter hebben doorgemeten die in Limburg moet gaan rijden. Ja, de meeste metingen verrichten we rijdend. We worden er vaak ook bijgehaald als er lastige storingen zijn in treinen. ‘Dat meten is zo’n beetje de helft van mijn werk. Voor de andere helft doe ik productontwikkeling. Dat is vooral software die we gebruiken, bijvoorbeeld speciale filters om specifieke metingen te doen of programma’s om de resultaten te analyseren. Ik heb elektronica-ontwerp gestudeerd, maar eigenlijk heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Ik ben namelijk altijd al bezig geweest met programmeren. 


Beroepsmatige hobby

‘Ik heb trouwens nog een hobby waar ik beroepsmatig iets mee doe. In mijn vrije tijd werk ik aan een spoorkaart van Nederland. Een soort google maps, maar dan dus voor het spoor. Dat doe ik op basis van data van ProRail en het kadaster. Daar ben ik nooit klaar mee, want er komen gelukkig steeds meer data beschikbaar en ik ontwikkel hem steeds verder. ProRail zelf heeft natuurlijk ook zo’n kaart, maar de mijne heeft een andere manier van representatie. Seinen zien er echt als seinen uit, je ziet alle spoorobjecten en nu zelfs ook in 3D. Wij gebruiken hem op m’n werk om testritten te plannen. Bijvoorbeeld als we op een vlak tracé een remwegmeting moeten doen.‘


Goede voorziening voor nabestaanden

Ik ben nu 42, dus mijn pensioen is nog een heel eind weg. Toch heb ik me er wel eens in verdiept. Ik heb een vrouw en een kind, dus ik vind het bijvoorbeeld belangrijk om te weten wat er geregeld is als ik zou wegvallen. Ik wist niet dat er een flinke voorziening is voor je partner, ook als je nog niet zo gek lang pensioen opbouwt. Dat is goed om te weten.’