None

De varianten verder uitgelegd


Er zijn dus twee varianten waar de werkgevers en vakbonden uit kunnen kiezen. De solidaire of de flexibele variant. De uiteindelijke hoogte van uw pensioen is bij beide varianten afhankelijk van de hoogte van de pensioenpremie en de beleggingsresultaten. Het pensioenkapitaal is bij beide persoonlijk. Op deze pagina zoomen we verder in op beide varianten.

De solidaire variant

 • We beleggen op basis van het pensioenfonds gemaakte keuzes;
 • De beleggingsrisico’s passen we aan voor uw leeftijd;
 • We beleggen door als u met pensioen gaat. Daarom krijgt u een pensioenuitkering die ieder jaar meebeweegt met de economie;
 • Keuze uit de hoogte van het rendement dat de uiteindelijke hoogte van uw pensioenuitkering bepaalt;
 • Samen vormen we een reserve voor mindere tijden, zodat we schokken in de rendementen kunnen opvangen;
 • Daardoor zijn op- en neerwaartse bewegingen in de pensioenuitkeringen gelijkmatiger;
 • Er is een mogelijkheid om een basis te bieden aan bepaalde groepen. Dat kan door het beschermingsrendement.

solidair_vBcpinO.original.png


De flexibele variant

 • We beleggen op basis van door u gemaakte keuzes;
 • U kiest uit verschillende risicoprofielen;
 • We beleggen door als u met pensioen gaat, maar dan collectief;
 • U kunt kiezen uit een vaste of variabele pensioenuitkering. Die variabele uitkering beweegt ieder jaar mee met de economie;
 • Veranderingen in de pensioenuitkeringen zijn minder gelijkmatig dan bij de solidaire variant;
 • Er is geen reserve om in mindere tijden rendementen te herverdelen;

Op dit moment weten we nog niet hoe de vaste pensioenuitkering er uit gaat zien. De regel is wel dat meer zekerheid ook meer kost.

Flexibel_ajI0Klk.original.png

Verschillen in uitkeringen

3 uitkeringen NPR