None

Het partner- en wezenpensioen in de nieuwe pensioenregeling


Ook in de nieuwe pensioenregeling is er een regeling voor uw nabestaanden voor het geval u overlijdt. Hieronder zetten wij uiteen hoe het partner- en wezenpensioen is geregeld in de nieuwe pensioenregeling.


Wat is partner- en wezenpensioen?

Bij overlijden van een deelnemer ontvangen de achterblijvende partner en kind(eren) een partner- en wezenpensioen van het pensioenfonds. Het partner- en wezenpensioen bestaat uit:

  • Een levenslang partnerpensioen voor de partner van de overleden deelnemer.
  • Een wezenpensioen voor (jonge) kinderen van de overleden deelnemer.


Wat zegt de wet over het partner- en wezenpensioen in de nieuwe pensioenregeling?

De Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) stelt nieuwe regels voor het partner- en wezenpensioen. De belangrijkste ziet u hieronder.

  • Goed om te weten wat de afspraak is bij Rail & OV: het al individueel opgebouwde partnerpensioen in de huidige regeling blijft in stand en wordt onderdeel van de nieuwe pensioenregeling.
  • Bij overlijden voor pensioeningangsdatum hebben nabestaanden alleen recht op een partner- en wezenpensioen als de overledene nog pensioen opbouwde in de pensioenregeling. Voor de deelnemer moet tot het moment van overlijden premie zijn ingelegd.
  • Als de deelnemer uit dienst treedt, is er geen recht meer op partner- en wezenpensioen. Wel kan in bepaalde gevallen de dekking van het partner- en wezenpensioen worden voortgezet.
  • Elk pensioenfonds hanteert dezelfde regels om vast te stellen wanneer iemand recht heeft op partnerpensioen.
  • De hoogte van het partner- en wezenpensioen bij overlijden voor pensioeningangsdatum is afhankelijk van het salaris en niet meer (zoals nu) mede van het aantal gewerkte jaren. De sociale partners stellen vast welk percentage van het salaris als partner- en wezenpensioen wordt toegekend (voorlopig vastgesteld op 26% bij regeling A en C en 20% bij regeling D). Dit bepaalt ook de kosten van dit deel van de pensioenregeling.
  • Het partnerpensioen bij overlijden na de pensioeningangsdatum wordt onderdeel van de nieuwe pensioenregeling.
  • Er komt een vaste eindleeftijd van 25 jaar voor de uitkering van het wezenpensioen. Dit was 21 jaar.


Waarvoor kiezen de sociale partners van Rail & OV?

Sociale partners kiezen voor een goede regeling voor nabestaanden van overleden werknemers. Er is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de huidige regeling en premie. In de tabel hieronder vergelijken we de belangrijkste kenmerken van het partnerpensioen en het wezenpensioen in de huidige en de nieuwe conceptpensioenregeling.

Huidige pensioenregeling Nieuwe conceptpensioenregeling
Partnerpensioen U bouwt een pensioenaanspraak op voor uw partner voor het geval u overlijdt. Uw partner krijgt een percentage van het bereikbare ouderdomspensioen. Er is een aanvullende Anw-hiaatverzekering. Voor pensioendatum:
U bouwt geen pensioenaanspraak op, maar u heeft een regeling voor het geval u overlijdt. Het maakt niet uit hoe lang u in dienst bent.
Uw partner krijgt een percentage van uw pensioengevend salaris. Het partnerpensioen dat u in de huidige pensioenregeling al heeft opgebouwd, blijft voor uw partner behouden. Er is een aanvullende Anw-hiaatverzekering.
Na pensioendatum:
U kiest samen met uw partner bij pensioneren voor een partnerpensioen. De hoogte daarvan is gebaseerd op uw persoonlijk pensioenvermogen.
Wezenpensioen Wezen krijgen een pensioen tot 21 jaar. Wezen krijgen een pensioen tot 25 jaar.
NPR nabestaandenpensioen