Uitleg van de flexfactoren


Deze Q&A geeft u uitgebreidere informatie over het hoe en waarom van de rekenregels/rekengetallen (flexfactoren). Daarnaast leest u wat het effect is van de flexfactoren bij de verschillende keuzemogelijkheden.

Lees hier wat u kunt doen als u binnenkort uw pensioen wilt aanvragen


Wat zijn flexfactoren?

Flexfactoren zijn rekenregels/rekengetallen waarmee het vervroegen, uitstellen of de hoog/laag uitkering van uw pensioen op de ingangsdatum wordt omgerekend.


Waarom zijn er flexfactoren?

De pensioenregeling van Rail & OV heeft een aantal keuzes op het moment dat u met pensioen gaat. U kiest zelf het moment uit wanneer u met pensioen gaat. Bij vroeger of later met pensioen gaan dan de 68-jarige leeftijd spelen de flexfactoren een rol. Eerder met pensioen gaan betekent dat u een lager pensioen krijgt. Het pensioen keert namelijk over een langere periode uit.


Waarom passen we de flexfactoren aan en hoe vaak?

De voorgestelde flexfactoren leiden op voorhand niet tot een winst of verlies voor het fonds. In werkelijkheid zal er toch een resultaat ontstaan omdat de werkelijkheid afwijkt van de aannames met betrekking tot bijvoorbeeld levensverwachting. Om er voor te zorgen dat het fonds geen winst of verlies op keuzes van individuele deelnemers maakt, worden periodiek de flexfactoren aangepast. Bij Rail & OV is dat jaarlijks. Het hebben van en het periodiek herzien van de flexfactoren is wettelijk verplicht.


Hebben de flexfactoren te maken met het nieuwe pensioenakkoord?

Nee, de flexfactoren hebben niets te maken met het pensioenakkoord.

Effecten van de flexfactoren

Het vervroegen heeft voor alle pensioneringsleeftijden een ongunstig effect, naar mate de vervroegde pensioenleeftijd dichterbij de 68 jaar ligt wordt het effect kleiner. Bereikt u in 2024 de AOW-leeftijd? Dan levert het ongeveer 1% minder ouderdomspensioen op.

Stelt u uw pensioen uit na 68 jaar? Dan heeft dit voor alle pensioenleeftijden een gering maar wel gunstig effect.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen heeft voor alle pensioenleeftijden een ongunstig effect. Door de gestegen rente is het partnerpensioen sterker in waarde gedaald dan het bijbehorende ouderdomspensioen. Hierdoor heeft de gestegen rente voor de omzetting van partnerpensioen in ingegaan ouderdomspensioen een negatief effect. Dit speelt in ieder geval bij de op pensioendatum ongehuwde waarvoor het partnerpensioen automatisch wordt omgezet in ingegaan ouderdomspensioen.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen heeft voor alle pensioenleeftijden een gunstig effect. Door de gestegen rente is het partnerpensioen sterker in waarde gedaald dan het bijbehorende ouderdomspensioen. Hierdoor heeft de gestegen rente voor de omzetting van ingegaan ouderdomspensioen in partnerpensioen een positief effect.

De keuze AOW-vervanging heeft voor alle pensioneringsleeftijden een ongunstig effect. Door de gestegen rente daalt de waarde van ingegaan levenslang pensioen harder, dan die van de tijdelijke pensioenen.