Aanpassingen pensioenopbouw per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 is het opbouwpercentage in de pensioenregeling veranderd. Onderstaand leest u de belangrijkste vragen hierover. Welk opbouwpercentage op u van toepassing is hangt af van uw werkgever. Hier vindt u een tabel waarin u leest welk opbouwpercentage en premie bij uw werkgever van toepassing is.

Wat is er gewijzigd?

De premie en/of pensioenopbouw wijzigt. Werkgevers en bonden maken samen afspraken over de pensioentoezegging en de premie. Hierdoor wijzigt uw pensioenopbouw en/of de premie die u betaalt.

Waarom wijzigt het opbouwpercentage?

De prijs van het pensioen is hoger geworden. Bij een gelijkblijvende premie krijgt u een lagere pensioenopbouw.

Waardoor is het pensioen duurder geworden?

Het pensioen is duurder geworden door gewijzigde wetgeving en de lage rente.

Wie bepaalt de premie van het pensioen?

Het pensioenfonds stelt de prijs van het pensioen vast, oftewel hoeveel pensioen krijgt u bij welke premie. Werkgevers en vakbonden spreken in cao onderhandelingen af hoeveel zij aan premie willen betalen. De varianten in de pensioenregeling die het pensioenfonds aanbiedt aan de werkgevers zijn afgestemd op deze cao-afspraken.

Hoeveel premie betaal ik zelf?

Hoeveel premie u betaalt is afhankelijk van de afspraken die hierover zijn gemaakt in uw arbeidsvoorwaarden. Dat staat in uw cao of arbeidsovereenkomst. Op uw salarisstrook ziet u hoeveel u betaalt.

Wat is het gevolg voor het ouderdomspensioen?

U bouwt minder pensioen op vanaf 1 januari 2021. Het pensioen dat u op de pensioendatum bereikt is daardoor lager.

Waar kan ik vinden wat mijn pensioen wordt met de nieuwe opbouw en premie?

Begin januari zijn de gegevens in Mijn Rail & OV en de pensioenplanner verwerkt en ziet u de effecten op het bereikbare pensioen. We laten u via de website weten wanneer u de nieuwe gegevens kunt raadplegen.

Wat is het gevolg voor het nabestaandenpensioen?

Het nabestaandenpensioen wordt lager. Dit pensioen is afgeleid van het bereikbare ouderdomspensioen. Doordat het bereikbare pensioen lager wordt, daalt ook het nabestaandenpensioen. Indien u enkele jaren voor pensionering bent, zal dit effect beperkt zijn. Als u nog ver van uw pensionering bent dan kan het nabestaandenpensioen fors lager worden. U ziet in Mijn Rail & OV de hoogte van het nabestaandenpensioen.

Kan ik zelf een andere variant binnen de pensioenregeling kiezen?

Nee, onder welke variant u valt, hangt af van uw werkgever.

Wat gebeurt er met het pensioen dat ik al heb opgebouwd?

Het pensioen dat u tot 1 januari 2021 heeft opgebouwd verandert niet. Deze wijziging heeft alleen gevolgen voor het pensioen dat u vanaf 1 januari 2021 opbouwt.

Wat gebeurt er met mijn premievrije opbouw door arbeidsongeschiktheid?

Voor de opbouw over het arbeidsongeschikte deel geldt het opbouwpercentage dat ook geldt voor de werkgever waar u in dienst bent of was.

Hoe kan ik een verlaging van mijn pensioenopbouw compenseren?

In de regeling bestaat de mogelijkheid om het verschil tussen de variant van uw regeling en wat er fiscaal maximaal mogelijk is zelf in te kopen. Kijk hier voor meer informatie en hoe u een offerte kunt aanvragen.

Hoeveel kost het om extra pensioen in te kopen?

Voor het inkopen van pensioen geldt een premie die afhankelijk is van uw leeftijd. Naarmate u ouder wordt is pensioeninkoop duurder. De premie voor pensioeninkoop betaalt u via de werkgever. Deze brengt dat in mindering op uw bruto inkomen. Kijk hier voor meer informatie en hoe u een offerte kunt aanvragen.

Is deze wijziging het gevolg van het Pensioenakkoord?

Nee, deze stijging van de premie is niet het gevolg van het nieuwe pensioenakkoord.

Is deze wijziging het gevolg van de fusie tussen SPF en SPOV?

Nee, deze stijging van de premie is niet het gevolg van de fusie.

Welke actie moet ik zelf ondernemen?

Uw werkgever zal zorgen voor de opgave van de juiste gegevens en draagt de premie aan ons af. Controleer zelf of de hoogte van het bereikbare pensioen en het nabestaandenpensioen nog voldoen in uw situatie.