Aanpassingen pensioenopbouw per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 is het opbouwpercentage in de pensioenregeling veranderd. Ook de pensioenpremie kan zijn veranderd. Hieronder leest u de antwoorden op de belangrijkste vragen hierover. Welk opbouwpercentage en premie op u van toepassing is hangt af van uw werkgever. Hier vindt u een tabel waarin u leest welk opbouwpercentage en premie bij uw werkgever van toepassing is.

Het pensioen dat u heeft opgebouwd wordt op 1 januari 2022 met 1,02% verhoogd. Wilt u meer informatie over indexeren? Klik dan hier.
U ontvangt eind december 2021 een persoonlijke brief met meer informatie over het indexeren.

Gaat uw opbouwpercentage omlaag?

Dan bouwt u minder pensioen op vanaf 1 januari 2022. Het pensioen dat u bereikt is hierdoor lager. Dit geldt voor uw ouderdoms-, partner- en wezenpensioen.

Voor NS/ProRail geldt:
Per 1 januari 2022 blijft de pensioenpremie 24%. De prijs van pensioenopbouw is iets gestegen. Daardoor daalt de opbouw van uw ouderdomspensioen van 1,584% naar 1,578%, de opbouw partnerpensioen van 1,109% naar 1,105% en de opbouw wezenpensioen van 0,2218% naar 0,221%.

Gaat uw opbouwpercentage omhoog?

Dan bouwt u meer pensioen op vanaf 1 januari 2022. Het pensioen dat u op de pensioendatum bereikt is hierdoor hoger. Dit geldt voor uw ouderdoms-, partner- en wezenpensioen.

Voor de RIS-bedrijven geldt:

Per 1 januari 2022 stijgt de pensioenpremie naar 22%. De opbouw van uw ouderdomspensioen stijgt van 1,320% naar 1,447%, de opbouw partnerpensioen stijgt van 0,924% naar 1,013%, de opbouw wezenpensioen stijgt van 0,1848% naar 0,2026%.

Voor de OV-bedrijven geldt:

Per 1 januari 2022 stijgt de pensioenpremie naar 29,5%. De opbouw van uw ouderdomspensioen stijgt van 1,598% naar 1,842%, de opbouw partnerpensioen stijgt van 1,118% naar 1,289%, de opbouw wezenpensioen stijgt van 0,2236% naar 0,2578%.

U bouwt het arbeidsongeschikte deel van uw pensioen op met het opbouwpercentage dat geldt voor de werkgever waar u in dienst bent of was.

In januari zijn de gegevens in Mijn Rail & OV en de pensioenplanner verwerkt en ziet u de effecten. We laten u via de website weten wanneer u de nieuwe gegevens kunt raadplegen.

Ja, de prijs van het pensioen is hoger geworden. Dit komt door de economische vooruitzichten en de langdurig lage rente. We willen uw pensioen op een verantwoorde wijze blijven financieren en daarom is de prijs van het pensioen iets hoger geworden.

Het pensioenfonds stelt de prijs van het pensioen vast, oftewel hoeveel pensioen krijgt u bij welke premie. Werkgevers en vakbonden spreken de hoogte van de pensioenpremie af in de cao-onderhandelingen.

Hoeveel premie u betaalt hangt af van de afspraken die hierover zijn gemaakt in uw arbeidsvoorwaarden. Dat staat in uw cao of arbeidsovereenkomst. Op uw salarisstrook ziet u hoeveel u betaalt.

Het pensioen dat u tot 1 januari 2022 heeft opgebouwd, verandert niet door het nieuwe opbouwpercentage. De verandering per 1 januari 2022 heeft alleen gevolgen voor het pensioen dat u vanaf 1 januari 2022 opbouwt. Door de indexatie wordt uw opgebouwde pensioen wel hoger.

In de regeling bestaat de mogelijkheid om het verschil tussen het opbouwpercentage van uw regeling en wat er fiscaal maximaal mogelijk is zelf in te kopen. De premie voor pensioeninkoop betaalt u via de werkgever. Deze brengt de premie in mindering op uw bruto inkomen. Kijk hier voor meer informatie en hoe u een offerte kunt aanvragen.

Nee, welke premie u betaalt en met welk opbouwpercentage u uw pensioen opbouwt, hangt af van uw werkgever.

Nee, de aanpassing van de premie en het opbouwpercentage zijn niet het gevolg van het nieuwe Pensioenakkoord.

Uw werkgever zorgt voor de opgave van uw opbouwpercentage en draagt de premie aan ons af. U hoeft hiervoor niets te doen.