Hoe houd ik mijn medewerkers op de hoogte?

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers. Het is dan ook belangrijk om ze daarover goed te informeren. Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer neemt u hierbij veel werk uit handen. Maar er is ook een aantal zaken die u zelf kunt en moet doen en waarbij wij u kunnen ondersteunen.


Informatie voor uw medewerkers

Pensioen aanvragen

Uw medewerker kan zijn pensioen 2 jaar van te voren aanvragen. Uw medewerker logt in met DigiD op Mijn Rail & OV en klikt op ‘Plan mijn pensioen’. Meer informatie vindt uw medewerker hier.

Trouwen / samenwonen

Gaat uw medewerker trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan hoeft uw medewerker niets te doen. De gemeente geeft dit door aan Rail & OV. Het partnerpensioen is hiermee gelijk geregeld.

Gaat uw medewerker samenwonen? Dan krijgt Rail & OV dit niet automatisch door. Dit zal uw medewerker zelf aan Rail & OV kenbaar moeten maken. Doet uw medewerker dit niet? Dan is er geen partnerpensioen verzekerd voor de partner. Meer informatie vindt uw medewerker hier.

Uit elkaar gaan

Heeft uw medewerker zijn huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving beëindigd?

Via de gemeente krijgt Rail & OV een echtscheiding door. Een ontbinding van samenleving zal uw medewerker zelf aan Rail & OV moeten doorgeven. Een beëindiging van een relatie kan invloed hebben op het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Meer informatie vindt uw medewerker hier.

Arbeidsongeschikt

Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt, dan is er premievrije voortzetting van pensioen geregeld. Daar bovenop ontvangt uw medewerker mogelijk een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Ontvangt uw medewerker een brief vanuit het UWV over de mate van arbeidsongeschiktheid? Dan wil Rail & OV hier een kopie van ontvangen. Rail & OV informeert uw medewerker dan verder. Meer informatie vindt uw medewerker hier.

Uit dienst

De werkgever geeft door aan Rail & OV dat een medewerker uit dienst is getreden. Vanuit Rail & OV volgt dan informatie over gevolgen en mogelijkheden. Meer informatie vindt uw medewerker hier.

Informatie voor u als werkgever

Gebruik onze checklist

Met de checklist Wegwijs in het pensioen kunt u nieuwe medewerkers tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek op een eenvoudige en volledig wijze informeren over de pensioenregeling van Rail & OV. De checklist is ook handig voor pensioenvragen van uw huidige medewerkers.  

Medewerkers op de hoogte houden

Wat doen wij om u te ondersteunen om uw medewerkers op de hoogte te houden?
Veel! Denkt u aan:

  • het versturen van de digitale nieuwsbrief voor werkgevers (PensioenSignalen);
  • het geven van cursussen aan uw afdeling HRM en salarisadministratie;
  • het verstrekken van toolkits, bijvoorbeeld bij reglementswijzigingen, voor uw intranet; 
  • het organiseren en verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief (PensioenSignalen)

Wilt u vier keer per jaar onze nieuwsbrief PensioenSignalen per e-mail ontvangen? Schrijf u hier in.

Aanvullende dienstverlening

Rail & OV biedt een deel van de dienstverlening standaard aan. Maar we bieden ook een aantal aanvullende diensten op maat. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: 

  • het verzorgen van pensioenspreekuren bij u op locatie;
  • het geven van workshops aan uw medewerkers.

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact met ons op.

Pensioencursussen

Ook dit jaar bieden wij u als werkgever weer pensioencursussen. Als gevolg van de Coronamaatregelen doen wij dat voor het eerste via een online bijeenkomst. U hoeft hiervoor dus niet naar ons kantoor te komen.

Basiscursus

In deze cursus van een halve dag vertellen wij u meer over het pensioenstelsel in Nederland en specifiek de kenmerken van de pensioenregeling van Rail & OV. We leggen u het volgende uit:

  • Het Pensioen 1-2-3.
  • De pensioenplanner
  • Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
  • Welke pensioenkeuzes zijn er mogelijk

Dit najaar wordt deze cursus 3 keer gegeven: op 30 september, 1 en 6 oktober.

Themabijeenkomst

Uit de werkgeversenquête is naar voren gekomen dat u meer wilt weten over de wijzigingen in de pensioenregeling als gevolg van de fusie tussen het Spoorwegpensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer. Tijdens deze thema bijeenkomst vertellen wij u wat er al is gewijzigd per 1 januari en 1 april en zullen we ook aandacht besteden aan de wijzigingen per 1 januari 2021

De themadag is dit jaar op 7 oktober 2021

Aanmelden

In de flyer die u per mail heeft ontvangen leest u hoe u zich kunt aanmelden. Heeft u geen flyer ontvangen neemt u dan contact op met uw contactpersoon.

Pensioenregeling in het kort

Hier vindt u een overzicht van de pensioenregeling in het kort.

Handige links voor medewerkers

Handige links voor werkgevers

Werkgeversenquête

Uw mening is heel belangrijk voor ons! Met uw input kunnen we ervoor zorgen dat de diensten beter aansluiten bij uw wensen en behoeften op het gebied van communicatie over pensioenonderwerpen. Graag willen we meer inzicht krijgen in hoe u als vertegenwoordiger van een aangesloten werkgever de dienstverlening van (en het contact met) Rail & OV en SPF Beheer beleeft en waardeert. Jaarlijks sturen wij u daarom een enquête hierover.