RVU en ontslagregelingen

Steeds meer werkgevers maken gebruik van de mogelijkheid om medewerkers door middel van een RVU vervroegd met pensioen te laten gaan. In een aantal CAO’s zijn hier al regelingen voor afgesproken en sommige werkgevers bieden dit op individuele basis aan.


Afstemming op het pensioen

In veel gevallen zal de uitkering vanuit de RVU-regeling, die door de werkgever wordt uitgekeerd, gecombineerd worden met het vervoegen van pensioen. Dit vereist de nodige afstemming. Denkt u bijvoorbeeld aan de ingangsdatum, de loonheffingskorting en de gevolgen voor bijvoorbeeld het partnerpensioen.

Wij kunnen u helpen bij de communicatie

Als u uw medewerkers gaat informeren over een RVU-regeling of een aanbod gaat doen dan helpen wij u graag. Wij kunnen u teksten aanleveren over het aanvragen van pensioen, uitleg geven over de pensioenplanner maar kunnen ook aanwezig zijn bij (online-) bijeenkomsten of webinars. Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon.

Op onze website vindt u hier al het antwoord op een aantal veelgestelde vragen voor uw medewerkers.

Om u te helpen hebben wij een toolkit samengesteld. In deze toolkit vindt u belangrijke websites. Daarnaast vindt u flyers die u aan uw medewerkers beschikbaar kunt stellen en het filmpje over de pensioenplanner in combinatie met de RVU-regeling. U vindt de toolkit hier.