Informatie voor uw medewerkers

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers. Het is dan ook belangrijk om ze daarover goed te informeren. Hieronder vindt u belangrijke informatie voor uw medewerkers.


Pensioen aanvragen

Uw medewerker kan zijn pensioen 2 jaar van te voren via de pensioenplanner aanvragen. Uw medewerker logt in met DigiD op Mijn Rail & OV en klikt op ‘Plan mijn pensioen’. Het ingevulde aanvraagformulier ontvangen wij graag twee maanden voor de gewenste pensioendatum. Meer informatie vindt uw medewerker hier. Of download u hier de brochure.

Pensioencafé

Gaat uw medewerker binnen nu en 6 maanden met pensioen? Dan kan hij of zij de aanvraag met ons doornemen. Dat kan tijdens het pensioencafé bij ons op kantoor! Inschrijven kan via onze agenda. We nemen de pensioenkeuzes en het aanvraagformulier door en zorgen dat de medewerker het pensioen met een gerust hart kan aanvragen. We geven de laatste tips en vertellen wat uw medewerker de komende tijd nog kan verwachten.

Trouwen/samenwonen

Gaat uw medewerker trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan hoeft uw medewerker niets te doen. De gemeente geeft dit door aan Rail & OV. Het partnerpensioen is hiermee gelijk geregeld.

Gaat uw medewerker samenwonen? Dan krijgt Rail & OV dit niet automatisch door. Dit zal uw medewerker zelf aan Rail & OV kenbaar moeten maken. Doet uw medewerker dit niet? Dan is er geen partnerpensioen verzekerd voor de partner. Meer informatie vindt uw medewerker hier.

Uit elkaar gaan

Heeft uw medewerker zijn huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving beëindigd?Via de gemeente krijgt Rail & OV een echtscheiding door. Een ontbinding van samenleving zal uw medewerker zelf aan Rail & OV moeten doorgeven. Een beëindiging van een relatie kan invloed hebben op het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Meer informatie vindt uw medewerker hier. Of download hier de brochure.

Arbeidsongeschikt

Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt, dan is er premievrije voortzetting van pensioen geregeld. Daar bovenop ontvangt uw medewerker mogelijk een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Ontvangt uw medewerker een brief vanuit het UWV over de mate van arbeidsongeschiktheid? Dan wil Rail & OV hier een kopie van ontvangen. Rail & OV informeert uw medewerker dan verder. Meer informatie vindt uw medewerker hier. Of download hier de brochure.

Uit dienst

De werkgever geeft door aan Rail & OV dat een medewerker uit dienst is getreden. Vanuit Rail & OV volgt dan informatie over gevolgen en mogelijkheden. Meer informatie vindt uw medewerker hier.