Veelgestelde vragen

Bekijk hier onze video over het UPO

Algemeen

Wanneer krijg ik mijn pensioenoverzicht?

Bouwt u bij ons pensioen op? Dan ontvangt u jaarlijks het pensioenoverzicht. Meestal halverwege het jaar, maar in ieder geval voor 1 oktober.

Bouwt u geen pensioen meer bij ons op? Dan ontvangt u één keer in de vijf jaar uw pensioenoverzicht. Wel kunt u uw actuele pensioenoverzicht elk jaar inzien in Mijn Rail & OV.

Waar vind ik mijn pensioenoverzicht?

Uw pensioenoverzicht vindt u in uw dossier op Mijn Rail & OV. U vindt Mijn Rail & OV op railov.nl en logt veilig en eenvoudig in met uw DigiD. 

Ik heb mijn pensioenoverzicht nog niet ontvangen. Klopt dat wel?

We versturen niet alle pensioenoverzichten tegelijk. U kunt uw post dus later ontvangen dan uw collega. Als wij het overzicht per post hebben verstuurd, staat deze ook in Mijn Rail & OV. Heeft u bij MijnOverheid aangegeven uw post digitaal te willen ontvangen? Dan krijgt u een melding van MijnOverheid als het pensioenoverzicht klaarstaat in Mijn Rail & OV. U krijgt het pensioenoverzicht dan niet per post.

Ontvangt u al pensioen? Dan ontvangt u het overzicht van uw ingegaan pensioen later dit jaar.

Over uw persoonlijke gegevens

Waarom bouw ik geen pensioen op over mijn volledige salaris?

Op uw pensioenoverzicht staat bij uw pensioengegevens dat u geen pensioen opbouwt over een deel van uw bruto loon. Uw ouderdomspensioen is namelijk een aanvulling op de AOW-uitkering. Omdat de AOW al in een deel van uw pensioen voorziet, bouwt u niet over uw hele salaris pensioen op. Het gedeelte van uw salaris waar u geen pensioen over opbouwt, wordt ook wel franchise genoemd.

De gegevens op mijn pensioenoverzicht kloppen niet. Wat kan ik daar aan doen?

Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum) ontvangen wij van de gemeente (Basisregistratie personen) waar u bent ingeschreven. Neemt u hierover contact op met de gemeente. Van uw werkgever ontvangen wij uw salarisgegevens en het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Hierover kunt u dus contact opnemen met uw werkgever. Let op! Op uw pensioenoverzicht staan de gegevens die op 31 december van het vorige jaar bij ons bekend waren. Als er na deze datum iets is veranderd, dan ziet u dat nog niet op dit pensioenoverzicht.

Wat is het klantnummer?

Het klantnummer is een nummer waarmee u bekend bent in onze administratie. Als u contact met ons opneemt, geeft u dan dit nummer aan ons door. Dan kunnen wij uw gegevens opzoeken.

Mijn partner staat niet op het pensioenoverzicht. Hoe komt dat?

Op uw pensioenoverzicht staan de gegevens die op 31 december bij ons bekend zijn. Bent u na deze datum getrouwd, een geregistreerd partnerschap aangegaan of gaan samenwonen? Kijk dan of uw partner wel bekend is in Mijn Rail & OV.

Lees hier meer over het partnerpensioen en het aanmelden van uw partner.

Waarom staat mijn ex-partner nog als partner op mijn pensioenoverzicht?

Op uw pensioenoverzicht staan de gegevens die op 31 december bij ons bekend waren. Als u na deze datum bent gescheiden, uw geregistreerd partnerschap heeft beëindigd of uw samenleving gestopt is dan ziet u dat nog niet op dit pensioenoverzicht. Bij echtscheiding en einde geregistreerd partnerschap ontvangen wij bericht van de gemeente over de beëindiging van uw relatie. Als u niet meer samenwoont moet u dit zelf aan ons doorgeven. U doet dit door het formulier Verklaring einde samenwonen ingevuld en ondertekend naar ons op te sturen.

Op mijn pensioenoverzicht staat maar één werkgever. Maar ik heb ook via andere werkgevers pensioen opgebouwd bij jullie. Waarom staan deze werkgevers er niet op?

Op uw pensioenoverzicht staat alleen de werkgever die op 31 december bij ons bekend is. Als u pensioen bij ons heeft opgebouwd via meerdere werkgevers dan vermelden wij niet alle werkgevers. Wel kunt u aan de datum start deelname zien vanaf wanneer u pensioen bij ons opbouwt.

Wat voor een soort pensioenregeling heb ik?

Informatie over de pensioenregeling vindt u hier.

Over het pensioen dat u kunt verwachten

Op mijn pensioenoverzicht staat dat ik op 68 jaar met pensioen ga, maar ik krijg eerder AOW. Hoe kan dat?

68 jaar is de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. U kunt uw pensioen ook eerder of later in laten gaan, bijvoorbeeld op AOW-leeftijd. Het moment waarop u uw pensioen laat ingaan, heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Maak dus eerst een berekening in de pensioenplanner. U vindt de pensioenplanner in Mijn Rail & OV

Wat krijg ik als ik arbeidsongeschikt word?

Meer informatie over pensioen en arbeidsongeschiktheid vindt u hier.

Waarom staan op het pensioenoverzicht andere bedragen dan in Mijn Rail & OV?

Op uw pensioenoverzicht staat alleen uw per 31 december. In Mijn Rail & OV ziet u uw pensioen op dit moment.

Waarom staan er geen nettobedragen op het pensioenoverzicht?

Het pensioenoverzicht is een wettelijk verplicht overzicht, waarin alleen bruto bedragen staan. Uw netto pensioen kunt u uitrekenen in de pensioenplanner. U vindt de pensioenplanner in Mijn Rail & OV.

Hoe berekenen jullie hoeveel pensioen ik in de toekomst nog opbouw?

Voor uw toekomstige pensioenopbouw in het pensioenoverzicht gaan we uit van de gegevens en de pensioenregeling zoals deze op 31 december waren.
Voor uw toekomstige pensioenopbouw in Mijn Rail & OV en de pensioenplanner gaan we uit van de pensioenregeling zoals deze nu is. Het pensioen dat u nog opbouwt berekenen wij verder aan de hand van uw salaris in het afgelopen jaar. We gaan er hierbij vanuit dat alles in de toekomst blijft zoals het is. Maar er kan veel veranderen: bijvoorbeeld de pensioenregeling, uw salaris (deeltijdfactor), of u gaat uit dienst. Dit heeft allemaal invloed op de hoogte van uw (toekomstige) pensioen. 

Over hoe zeker uw pensioen is

Waarom is mijn pensioen niet zeker?

Hierover leest u hier meer.