Wat als het mee- of tegenzit: een vooruitblik

Wat is straks de waarde van uw pensioen?

Als het over pensioen gaat, wilt u vooral één ding weten: waar kom ik straks op uit? Waar u straks precies op uitkomt en wat de waarde daarvan is, kunnen we u niet precies vertellen. Maar we kunnen u er wel iets meer gevoel bij geven. Waar u op uitkomt hangt van een aantal factoren af waaronder de opbrengst van de beleggingen en de renteontwikkeling. Daarom toont mijnpensioenoverzicht.nl een ‘vooruitblik’ voor uw pensioen, zie plaatje. U kunt zo een betere inschatting maken van wat u ongeveer kunt verwachten als het gaat zoals verwacht of als het economisch mee- of tegenzit.

Navigatiemetafoor_SPF1

Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste bedrag?

Ja, die kans is er. De drie bedragen zijn berekend op basis van 2.000 mogelijke ‘toekomsten’ (scenario’s). Uw pensioen is berekend in elk van die scenario’s. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet, is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker- en rechterbedrag.

Het middelste scenario is het meest realistisch rekening houdend met risico’s als rente, inflatie, leeftijd.

Geldt dit overzicht nu voor mijn hele looptijd?

Nee. Het overzicht wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Als het jaar erop verwacht wordt dat de economie zich de komende jaren anders gaat ontwikkelen dan eerder gedacht, worden de drie bedragen aangepast. Het is goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar uw pensioen te kijken, zodat u ziet in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

Omdat de toekomst en toekomstige economische ontwikkelingen onbekend en dus onzeker zijn, is de exacte waarde van het pensioen ook onzeker.

Wat ziet u op uw pensioenoverzicht?

In het pensioenoverzicht ziet u meerdere bedragen staan. Hier leggen wij u uit wat het verschil is tussen hoeveel pensioen u krijgt als u blijft opbouwen en de vooruitblik.

Hoeveel pensioen krijgt u naar verwachting als u blijft opbouwen?

Dit is het bruto bedrag aan jaarlijks pensioen dat u van ons ontvangt vanaf de pensioenleeftijd die op het pensioenoverzicht staat. U ontvangt dit bedrag als u tot die datum blijft werken, en zonder wijzigingen pensioen blijft opbouwen in uw huidige pensioenregeling. De bedragen zijn bruto per jaar afgestemd op 68-jarige leeftijd en zijn niet gecorrigeerd voor eventuele toekomstige inflatie.

De vooruitblik: Wat als het mee- of tegenzit?

We hebben een inschatting gemaakt van uw pensioen bij ons als we te maken krijgen met flinke mee- of tegenvallers. Bij deze inschatting houden we ook rekening met mogelijke stijging van de prijzen. De inschatting geeft dus de bruto koopkracht per jaar van uw pensioen weer vanaf uw 68 jaar. U ziet daarom andere bedragen dan bij het pensioen dat u naar verwachting gaat ontvangen.

Let op: Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hetzelfde plaatje, maar dan met een inschatting van uw totale pensioen dat u bij ons en eventueel elders opbouwt, inclusief uw AOW. Het pensioen is daar berekend alsof het tegelijk ingaat met uw AOW en u ziet een netto bedrag per maand.


Bekijk hieronder de video van mijnpensioenoverzicht.nl