Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over het Uniform Pensioenoverzicht voor ingegane pensioenen.

Algemeen

Wanneer krijg ik mijn pensioenoverzicht?

U ontvangt het jaarlijks pensioenoverzicht meestal halverwege het jaar, maar in ieder geval voor 1 oktober.

Krijg ik het pensioenoverzicht per post?

Heeft u bij MijnOverheid aangegeven uw post van ons digitaal te willen ontvangen? Dan krijgt u een melding van MijnOverheid als het pensioenoverzicht klaarstaat in Mijn Rail & OV. U krijgt het pensioenoverzicht dan niet per post.

Heeft u dat niet bij MijnOverheid aangegeven? Dan krijgt u het pensioenoverzicht per post.

Bent u nabestaande? Dan ontvangt u het pensioenoverzicht alleen per post.

Waar vind ik mijn pensioenoverzicht?

Was u zelf deelnemer aan de pensioenregeling? Dan vindt u het pensioenoverzicht in uw dossier op Mijn Rail & OV.

Bent u nabestaande? Dan ontvangt u het pensioenoverzicht alleen per post.

Ik heb mijn pensioenoverzicht nog niet ontvangen. Klopt dat wel?

We versturen niet alle pensioenoverzichten tegelijk. U kunt uw post dus later ontvangen. Als wij het overzicht per post hebben verstuurd, staat deze ook in Mijn Rail & OV. Heeft u bij MijnOverheid aangegeven uw post digitaal te willen ontvangen? Dan krijgt u een melding van MijnOverheid als het pensioenoverzicht klaarstaat in Mijn Rail & OV. U krijgt het pensioenoverzicht dan niet per post.

Over uw persoonlijke gegevens

De gegevens op mijn pensioenoverzicht kloppen niet. Wat kan ik daar aan doen?

Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum) ontvangen wij van de gemeente (Basisregistratie personen) waar u bent ingeschreven. Neemt u hierover contact op met de gemeente. Let op! Op uw pensioenoverzicht staan de gegevens die op 1 april bij ons bekend waren. Als er na deze datum iets is veranderd, dan ziet u dat nog niet op dit pensioenoverzicht.

Wat is het klantnummer?

Het klantnummer is een nummer waarmee u bekend bent in onze administratie. Als u contact met ons opneemt, geeft u dan dit nummer aan ons door. Dan kunnen wij uw gegevens opzoeken.

Mijn partner staat niet op het pensioenoverzicht. Hoe komt dat?

Op uw pensioenoverzicht staan de gegevens die op 1 april bij ons bekend zijn. Bent u na deze datum getrouwd, een geregistreerd partnerschap aangegaan of gaan samenwonen? Dan ziet u dit nog niet terug op het pensioenoverzicht.

Waarom staat mijn ex-partner nog als partner op mijn pensioenoverzicht?

Op uw pensioenoverzicht staan de gegevens die op 1 april bij ons bekend waren. Als u na deze datum bent gescheiden, uw geregistreerd partnerschap heeft beëindigd of uw samenleving gestopt is dan ziet u dat nog niet op dit pensioenoverzicht. Bij echtscheiding en einde geregistreerd partnerschap ontvangen wij bericht van de gemeente over de beëindiging van uw relatie. Als u niet meer samenwoont moet u dit zelf aan ons doorgeven. U doet dit door het formulier Verklaring einde samenwonen ingevuld en ondertekend naar ons op te sturen.

Over het pensioen dat u kunt verwachten

Ik zie niet mijn hele pensioen op mijn pensioenoverzicht staan. Hoe kan dat?

Is uw pensioen gedeeltelijk ingegaan? Dan klopt dat. U ontvangt in dat geval namelijk twee pensioenoverzichten. Een voor het pensioen dat is ingegaan en een voor het deel dat nog niet is ingegaan. Zijn de bedragen toch nog onduidelijk voor u? Neemt u dan contact met ons op. Wij kijken het graag voor u na.

Waarom staan er geen nettobedragen op het pensioenoverzicht?

Het pensioenoverzicht is een wettelijk verplicht overzicht, waarin alleen bruto bedragen staan. Uw netto pensioen ziet u op uw pensioenspecificatie.

Over hoe zeker uw pensioen is

Waarom is mijn pensioen niet zeker?

Hierover leest u meer op onze pagina over indexatie.

Verandert mijn pensioen nog?

Op uw pensioenoverzicht ziet u staan wat u nu en in de toekomst aan pensioen krijgt.
Daarnaast kan uw pensioen jaarlijks verhoogd of verlaagd worden. Hierover leest u meer op onze pagina indexatie.