We zijn uit elkaar. Wat moet ik doorgeven?

Als u uit elkaar gaat, ontvangen wij graag een aantal formulieren en afspraken van u. Kijkt u hiervoor bij getrouwd/geregistreerd partner of samenwonen.

Bent u getrouwd of geregistreerde partners?

Dan krijgt Rail & OV automatisch van uw gemeente (basisregistratie personen) door wanneer u bent gescheiden. Geeft u wel de volgende afspraken aan ons door:

- Doet uw partner afstand van het partnerpensioen? Wij ontvangen dan graag een kopie van uw echtscheidingsconvent waarin de afstand uitdrukkelijk is vastgelegd. Is de afstand van het partnerpensioen niet uitdrukkelijk geregeld in het convenant? Dan kunt u ook na datum echtscheiding samen afstand doen via de afstandsverklaring.

- Wilt u dat Rail & OV uw ouderdomspensioen verdeelt? Dan moet het pensioenfonds op de hoogte worden gesteld van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken. Het verzoek tot verdeling kan binnen twee jaar na echtscheiding door u óf uw ex-partner aangevraagd worden. Ondertekent u beiden het verzoek tot verdeling? Dan kunt u de verdeling tot vijf jaar na echtscheiding aanvragen. Stuur of mail ons een kopie van uw echtscheidingsconvenant en het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Na vijf jaar werken wij niet meer mee aan verdeling van het pensioen. 

Woont u samen?

Meldt u het beëindigen van uw samenwonen aan Rail & OV via het formulier verklaring einde samenwonen. Daarnaast vragen we u de volgende afspraken aan ons door te geven:

- Doet uw partner afstand van het partnerpensioen? Wij ontvangen dan graag zo snel mogelijk, na einde van uw samenwonen, een door u beiden getekende formulier afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen.

- Heeft u de afspraak gemaakt om het ouderdomspensioen te verdelen? En wilt u dat Rail & OV dit pensioen verdeelt? Dan moet het pensioenfonds op de hoogte worden gesteld van de beëindiging van uw samenwonen en de eventuele afwijkende afspraken. Het verzoek tot verdeling kan binnen twee jaar na de beëindiging van uw samenwonen aangevraagd worden. U ondertekent beiden het verzoek tot verdeling. Stuur of mail ons een kopie van uw notariële akte en het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Na vijf jaar werken wij niet meer mee aan verdeling van het pensioen.