Op dit moment kunt u niet inloggen via DigiD om bij MijnSPF/MijnSPOV te komen. Wij proberen dit zo snel mogelijk op te lossen. Uiteraard kunt u nog steeds uw pensioen aanvragen. Bel ons gerust voor het maken van een berekening of andere vragen.

Excuses voor het ongemak.

Waarom moet ik het opgebouwde pensioen delen met mijn ex-partner?

De wet gaat er bij gehuwden en geregistreerd partners vanuit dat u samen pensioen opbouwt. Uw partner heeft dus ook recht op de helft van het tijdens uw relatie opgebouwde pensioen. Dit geldt niet voor samenwonenden. Wat het partnerpensioen betreft: als deelnemer van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer bouwt u voor uw partner in alle gevallen partnerpensioen op. Uw ex-partner krijgt daar na uw overlijden recht op.