Waarom moet ik het opgebouwde pensioen delen met mijn ex-partner?

De wet gaat er bij gehuwden en geregistreerd partners vanuit dat u samen pensioen opbouwt. Uw partner heeft dus ook recht op de helft van het tijdens uw relatie opgebouwde pensioen. Dit geldt niet voor samenwonenden. Wat het partnerpensioen betreft: als deelnemer van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer bouwt u voor uw partner in alle gevallen partnerpensioen op. Uw ex-partner krijgt daar na uw overlijden recht op.