We gaan uit elkaar: kan dat financieel? gepensioneerd

Ik ga uit elkaar: kan dat financieel? 

Uw besluit om uit elkaar te gaan heeft behalve emotionele ook financiële gevolgen. Voor zowel u als uw ex-partner. Hoe veranderen straks uw inkomsten en uitgaven, waar moet u allemaal rekening mee houden? Hier vindt u een aantal onderwerpen op een rij. 

Welke financiële afspraken hebben u en uw (ex-)partner gemaakt?

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan zijn al uw bezittingen automatisch van u beiden en moet bij een scheiding alles gelijk verdeeld worden. Bij huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst hangt de verdeling af van wat u hebt afgesproken. En woont u samen zonder samenlevingsovereenkomst, dan behoudt u beiden uw eigen zaken.

Wordt uw pensioen ook verdeeld?

Als u getrouwd of geregistreerd partners bent, heeft uw partner in principe recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwt in de tijd dat u samen bent. En het partnerpensioen dat u tot uw scheidingsdatum hebt opgebouwd, wordt van uw partner. Woont u samen? Ook dan krijgt uw partner het partnerpensioen. U hoeft uw ouderdomspensioen dan echter niet te verdelen.

Hoe groot is uw vermogen?

Dit is het totaal aan spaargeld, aandelen en obligaties, antiek, auto's, sieraden en een eventuele eigen woning verminderd met de waarde van uw schulden. Bedenk dat ook een hypotheek een schuld is.

Wat zijn uw inkomsten?

Denk hierbij niet alleen aan uw salaris maar ook aan bijvoorbeeld dividend en de jaarlijkse rente op spaarrekeningen. U hebt inkomsten maar uw partner wellicht ook. 

Wat zijn uw gemiddelde uitgaven?

Deze kunt u misschien terugvinden in de bankafschriften van u en uw partner. Zeker als u gewend bent zoveel mogelijk te pinnen. Neem bijvoorbeeld het afgelopen jaar als uitgangspunt. En probeer in te schatten hoe uw uitgaven veranderen als u straks niet meer samen bent.

Welke alimentaties zijn er?

Als een van u beiden (veel) meer verdiende dan de ander, heeft die laatste mogelijk recht op partneralimentatie. Dit geldt overigens alleen voor gehuwden of geregistreerde partners. Hebt u kinderen, dan hebt u tot en met hun achttiende jaar te maken met kinderalimentatie. Op Alimentatiewijzer.nl leest u hier meer over.

Wat zijn de fiscale gevolgen?

Voor een goed inzicht in de gevolgen van uw scheiding voor uw belastingaangifte of mogelijke -teruggave kunt u het beste deze pagina van de Belastingdienst raadplegen. U vindt er ook meer informatie over toeslagen waar u na u scheiding mogelijk recht op hebt.