Wat als ik stop met werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid?

In de eerste twee jaar dat u ziek bent, gaat uw pensioenopbouw gewoon door. Daarna blijft u bij arbeidsongeschiktheid pensioen opbouwen voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. U leest er hier meer over.