Wat is er niet meer geregeld voor mij en mijn gezin?

U bouwt niet langer pensioen op bij Rail & OV. Dat kan flink schelen in uw pensioenbedragen als u nog ver van uw pensioendatum zit. Ook heeft u geen recht meer op een arbeidsongeschiktheidspensioen mocht u arbeidsongeschikt worden. En uw eventuele partner ontvangt een lager partnerpensioen en heeft geen recht meer op een mogelijke Anw-hiaatuitkering bij uw overlijden. Onderzoek daarom goed wat alle financiële gevolgen zijn als u niet meer in de sector Rail & OV werkt. Bekijk ook het overzicht van uw pensioenrechten op Mijn Rail & OV.