Moet ik iets vastleggen over pensioen bij trouwen of samenwonen?

Het hoeft niet. Maar we raden het u wel aan. Of in elk geval: denk er over na. Als u en uw partner iets anders in het pensioen willen regelen dan wat standaard is, zijn de samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden daarvoor de aangewezen plaats.

Wat kunt u regelen in uw samenlevingsovereenkomst?

Wilt u iets anders afspreken? Bijvoorbeeld dat u beiden het ouderdoms- en partnerpensioen verdeelt? Of dat u beiden helemaal geen pensioen verdeelt? Dan kunt u dit opnemen in uw samenlevingsovereenkomst. Dit soort afspraken maak je makkelijker wanneer de relatie goed is. En voorkomt ruzie bij het beëindigen van de relatie.

In de wet staat dat uw partner bij het beëindigen van de samenlevingsovereenkomst recht heeft op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de datum waarop de samenleving eindigt. Bespreek met elkaar of u  deze verdeling prettig vindt. Is dit het geval? Dan hoeft u niets te regelen.

Let op: u moet uw partner wel aanmelden wanneer u samenwoont. Hoe u dit kunt doen leest u hier.

Wat kunt u regelen in uw huwelijkse voorwaarden?

Tijdens het huwelijk deelt u lief en leed met elkaar, in voor- en tegenspoed. Het is dan ook goed om  afspraken te maken in tijden van tegenspoed. Afspraken maak je immers makkelijker wanneer de relatie goed is. 

In de wet staat wat u wel en niet deelt bij een scheiding. Dat geldt ook voor de verdeling van het pensioen bij echtscheiding. Wilt u zelf bepalen hoe de verdeling is in geval van een scheiding? In uw huwelijkse voorwaarden legt u vast wat u wel en niet met elkaar deelt ook wat betreft het pensioen. Dit voorkomt vaak bij een scheiding veel discussie of ruzie. 

004-question.png

Heeft u vragen of wilt u informatie?

Ga naar onze contactpagina.