Verandert er iets aan mijn pensioen als ik mijn partner aanmeldt?

Verandert er iets aan mijn pensioen?

Voor de meest mensen verandert het ouderdomspensioen niet alleen als u een ongehuwdenpensioen ontvangt komt dit te vervallen. U kunt dit terugvinden op uw pensioenoverzicht. Neemt u voor meer informatie hierover contact met ons op. Wat uw partner krijgt leest u hier.