Verandert er iets aan mijn pensioen als ik mijn partner aanmeldt?

Het aanmelden van uw partner kan gevolgen hebben voor uw pensioen. Ontvangt u bijvoorbeeld ongehuwdenpensioen? Dan komt dit te vervallen. Maar het kan ook zijn dat recht ontstaat op een pensioentoeslag. Neemt u voor meer informatie hierover contact met ons op.

Ook heeft trouwen of samenwonen na uw AOW-leeftijd gevolgen voor uw AOW-uitkering. Meer informatie hierover vindt u op www.svb.nl