Ik ga samenwonen, moet ik mijn partner aanmelden?

Gaat u samenwonen en ontvangt u nog geen AOW?

Dan is het verstandig om uw partner bij ons aan te melden. Uw nieuwe partner krijgt hierdoor geen recht op een levenslang partnerpensioen, maar komt wel in aanmerking voor de eenmalige overlijdensuitkering.

Hoe meldt u uw partner aan?

Stuurt of mailt u hiervoor het formulier aanvraag erkenning van het partnerschap ingevuld en ondertekend naar ons op. Vergeet niet een kopie van uw samenlevingsovereenkomst mee te sturen. Na erkenning weten wij wie de partner is die na uw overlijden voor een overlijdensuitkering in aanmerking komt. U ontvangt een bevestiging van de registratie. 

En als u uit elkaar gaat?

Ook daar ontvangen wij graag een bericht van. U kunt namelijk maar één partner aanmelden voor de overlijdensuitkering.  

Gaat u samenwonen terwijl u al wel AOW ontvangt? 

Dan hoeft u uw partner niet bij ons te registreren om deze na uw overlijden in aanmerking te laten komen voor een overlijdensuitkering. Uw partner kan dan volstaan met het inleveren van een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank waaruit blijkt dat u tot uw overlijden AOW voor gehuwden ontving.

Woont u buiten Nederland?

Dan ontvangen wij naast bovengenoemde documenten ook graag een gewaarmerkte gemeentelijke verklaring van u waaruit blijkt dat uw partnerschap aan de voorwaarden voor erkenning voldoet. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente.