Spreekuur op locatie-online

Het is momenteel niet mogelijk om een afspraak te maken voor Pensioenbus of Pensioenstation. Uiteraard hoeft u niet te wachten met uw vragen.

Spreekuur op locatie-Online

Dit jaar houdt het pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer spreekuur op locatie bij verschillende werkgevers. Dat doen wij via een beeldverbinding. Uw werkgever verzorgt een spreekruimte en zorgt ervoor dat er een verbinding is met onze medewerkers in Utrecht. Vervolgens kunt u uw pensioen bespreken.

Uiteraard kan dat gaan over de keuzemogelijkheden of het aanvragen maar ook over zaken als samenwonen of waardeoverdracht van het pensioen van eerdere werkgevers.

Wij komen bij de volgende werkgevers en standplaatsen:

31 augustus 2021: Strukton Rail Zwolle
7 september 2021: EBS Purmerend
14 september 2021: Strukton Rail Den Bosch
16 september 2021: EBS Haaglanden
21 september 2021: EBS Voorne-Putten
30 september 2021: Hermes Eindhoven
7 oktober 2021: Strukton Rail Utrecht
14 oktober 2021: Connexxion Haarlem

Wilt u zich aanmelden voor het spreekuur op locatie? Dat doet u bij uw werkgever. Houdt u daarom de berichtgeving door uw werkgever in de gaten!

Pensioenspreekuur

U kunt ook altijd een spreekuur afspraak maken voor het pensioenspreekuur. Dat kan via pensioen@railov.nl of via telefoonnummer 030-23 29 325. Telefonisch of via beeldbellen beantwoorden wij uw vragen en nemen wij uw situatie door. Hier leest u meer over onze dienstverlening.


'Online spreekuur op locatie?
Een prachtig alternatief in coronatijd'

Alice Bosse

Alice Bosse is personeelsadviseur bij RET Bus

'In het verleden hebben we hier al de SPOV-pensioenbus met enige regelmaat op bezoek gehad. Dat was, vóór de fusie, het voorlichtingscentrum op wielen van het pensioenfonds. Dat was echt prima. Je merkt dat medewerkers toch een drempel ervaren om naar het kantoor van het pensioenfonds in Utrecht te gaan of op een andere manier zelf contact te zoeken. Voor de Pensioenbus wisten wij altijd veel mensen enthousiast te maken. En ze hebben daar allemaal veel aan gehad. Nu kan dat door corona even niet meer. En daarom is het digitale spreekuur een prachtig alternatief. Ook nu weer nodigen wij onze mensen via allerlei kanalen uit om mee te doen. Ik weet dat er heel veel behoefte aan is. Pensioen is nu eenmaal belangrijk voor mensen, en niet iedereen vindt het even gemakkelijk. Natuurlijk komen medewerkers ook met vragen over pensioen bij mij als personeelsadviseur. Vaak kan ik ze prima helpen. Maar ik heb niet de kennis van de mensen bij het pensioenfonds. Mijn ervaring is: zij helpen je buitengewoon goed. Ik ben daar heel tevreden over.’