Spreekuur op locatie-online

Het is momenteel niet mogelijk om een afspraak te maken voor Pensioenbus of Pensioenstation. Uiteraard hoeft u niet te wachten met uw vragen.

Spreekuur op locatie-Online

Dit jaar houdt het pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer spreekuur op locatie bij verschillende werkgevers. Dat doen wij via een beeldverbinding. Uw werkgever verzorgt een spreekruimte en zorgt ervoor dat er een verbinding is met onze medewerkers in Utrecht. Vervolgens kunt u uw pensioen bespreken.

Uiteraard kan dat gaan over de keuzemogelijkheden of het aanvragen maar ook over zaken als samenwonen of waardeoverdracht van het pensioen van eerdere werkgevers.

Wij komen bij de volgende werkgevers en standplaatsen:

tabel spreekuur op locatie

Wilt u zich aanmelden voor het spreekuur op locatie? Dat doet u bij uw werkgever. Houdt u daarom de berichtgeving door uw werkgever in de gaten!

Pensioenspreekuur

U kunt ook altijd een spreekuur afspraak maken voor het pensioenspreekuur. Dat kan via pensioen@railov.nl of via telefoonnummer 030-23 29 325. Telefonisch of via beeldbellen beantwoorden wij uw vragen en nemen wij uw situatie door. Hier leest u meer over onze dienstverlening.