Waarom een nieuw pensioenstelsel?

We hebben het beste pensioensysteem van de wereld. Je kunt je dus afvragen waarom er dan toch iets anders komt. U leest hier waarom het nodig is het pensioensysteem aan te passen.


Waarom het huidige pensioensysteem aanpassen?

Zoals het pensioensysteem nu is beloven veel pensioenregelingen dat vanaf de pensioendatum een bepaald bedrag wordt uitbetaald. Pensioenfondsen kunnen dit bedrag niet meer garanderen doordat de rente al lang erg laag is. Een oplossing is dan het pensioen verlagen. En als dat niet voldoende is moet hiernaast ook de premie (fors) omhoog. Werkgevers, vakverenigingen en het kabinet willen dit voorkomen met het nieuwe pensioenakkoord.


De volgende onderdelen uit het ‘oude’ pensioensysteem blijven behouden:

  • Werkgevers en werknemers blijven samen zorgen voor een goed pensioen later.
  • We leggen samen met de werkgever nog steeds elke maand een bedrag opzij.
  • We delen risico’s van overlijden en langer leven.
  • We beleggen samen, zodat we financiële risico’s blijven delen.
  • We werken zonder winstoogmerk en tegen zo laag mogelijke kosten, zodat er zoveel mogelijk van uw ingelegde premie naar uw pensioen gaat.