Wat is de planning?

Naar een nieuw pensioencontract

Het kabinet, werkgevers en werknemers waren het een jaar geleden eens over de hoofdlijnen van het pensioenakkoord. Hieronder leest u de planning van de verdere uitwerking.


Wanneer veranderen de regels?

Juli 2020
Pensioenakkoord door werkgevers, vakbonden en kabinet

2020-2021
Wetsvoorstel voor Tweede Kamer. Als wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Naar verwachting is dat 1 januari 2022.

2022-2023
Werkgevers en werknemers maken afspraken op basis van de nieuwe regels.

2024-2026
Periode waarin pensioenfondsen de nieuwe regels en de afspraken die door werkgevers en werknemers gemaakt zijn moeten gaan invoeren. Dit betekent vaak een nieuwe regeling.