Wat is het pensioenakkoord?

De term pensioenakkoord horen we vaak. Maar wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee? U leest het hieronder.


Afspraken voor veranderingen in het pensioenstelsel zijn gemaakt.

In 2019 hebben de regering, werkgevers en werknemers afspraken gemaakt over gemaakt over veranderingen in het pensioenstelsel. Deze afspraken staan in het pensioenakkoord. Het gaat hierbij om afspraken op hoofdlijnen. De details over hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit komt te zien zijn daarom nog niet bekend. Deze worden op dit moment verder ingevuld. Zodra hier meer van bekend is leest u dat op de nieuwssite.

De planning voor het invoeren van het pensioenakkoord leest u hier.


Dit zijn de hoofdlijnen die in het pensioenakkoord zijn afgesproken:

  • We stappen af van de zekerheid die we over een periode van 40 jaar en langer willen garanderen. Dat past niet langer in onze tijd, want niemand kan in de toekomst kijken. Hierdoor zijn we niet langer afhankelijk van de rentestand.
  • Deelnemers krijgen voortaan een persoonlijk pensioenvermogen. We maken inzichtelijker wat het fonds voor deelnemers doet. Het wordt duidelijker wat de rendementen die het pensioenfonds maakt doet met het pensioenvermogen van elke deelnemer. Pensioenfondsen hebben zich bewezen als het gaat om rendementen over langere periodes, ook slechte economische tijden meegerekend.
  • Pensioen gaat meebewegen met de economie. Hierdoor gaat ons pensioen ieder jaar omhoog of omlaag. Het pensioen van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen.
  • We geven voortaan een verwachting van de waarde van het toekomstig pensioen, waarin dus ook allerlei toekomstige economische scenario’s (zoals inflatie) worden meegerekend. Op deze manier kunnen deelnemers beter zien of hun pensioen later ook aansluit bij hun behoeften. Naarmate de pensioenleeftijd nadert, worden deze verwachtingen steeds nauwkeuriger.

Meer informatie over de afspraken in het pensioenakkoord leest u hier.