Waar moet ik rekening mee houden?

Wij wijzen u op de volgende aandachtspunten als u met pensioen gaat. 

Eenmalige pensioenkeuzes

De keuzes die u maakt voor uw pensioen zijn eenmalig.  Kijk daarom ruim voor uw pensioendatum al naar de keuzemogelijkheden die u heeft in de pensioenplanner. Dit betekent dat u op de ingangsdatum van het pensioen uw keuzes maakt en deze later niet meer kunt aanpassen. 

Hebt u recht op toeslagen?

Als u nu een toeslag ontvangt (zoals bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag) houdt er dan rekening mee dat de hoogte daarvan straks anders kan zijn. Geef wijzigingen in uw inkomen zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst.

Heeft u een WAO-, WIA- of WW-uitkering?

Wilt u uw pensioen aanvragen? Vraag dan eerst na bij het UWV of dit invloed heeft op uw arbeidsongeschiktheids- of WW-uitkering.

Is uw pensioen lager dan de afkoopgrens?

Heeft u uw pensioenleeftijd bereikt en is uw pensioen lager dan de wettelijke afkoopgrens? Dan krijgt u van ons bericht om uw pensioen af te kopen. U krijgt dan een voorstel voor een eenmalige uitkering.

Hebt u recht op vervoersfaciliteiten?

Voor vragen over vervoersfaciliteiten verwijzen wij u naar Adessa. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0850 402 402. Het adres van Adessa is: Arthur van Schendelstraat 650, 3511 MJ Utrecht. Zij vragen u om een pensioennummer. Dit is het nummer waaronder u bij ons bekend bent. Wij noemen dit uw klantnummer. U vindt dit nummer op onze correspondentie.

Welke gevolgen heeft pensioneren voor de belastingen?

Als gepensioneerde betaalt u loonheffing over uw inkomen. Als u vóór uw AOW-leeftijd stopt met werken, draagt u geen premie meer af voor de WW en de WIA. Over het eerste deel van uw inkomen betaalt u dan een deel loonheffing en een deel AOW-premie. Ná uw AOW-leeftijd vervalt de AOW-premie. Verder houdt Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer de inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering op uw bruto pensioen in. Van de Belastingdienst ontvangt u heffingskortingen. De hoogte daarvan kan voor en na uw AOW-leeftijd verschillen. Ontvangt u meerdere inkomens, zoals bijvoorbeeld pensioen en AOW?  Dan kan het zijn dat u een naheffing van de Belastingdienst ontvangt.

Kunt u naheffing van de Belastingdienst voorkomen?

Jawel. U hebt de volgende mogelijkheden:
1. Vraag bij de Belastingdienst een voorlopige aanslag aan. Deze kunt u in termijnen betalen.
2. Laat de loonheffingskorting toepassen bij de werkgever/uitkeringsinstantie waarvan u het minst uitgekeerd krijgt.
3. Laat nergens loonheffingskorting toepassen en doe na afloop van het kalenderjaar aangifte inkomstenbelasting. U hebt dan eventueel recht op een teruggave.

Hier leest u meer over loonheffingskorting of bekijk onze video

Wat moet ik nog meer regelen?

Er is veel te regelen. Gebruikt u ook de handige checklist van de Rijksoverheid.