Verschil pensioenleeftijd en AOW-leeftijd

Waarom zie ik toch overal verschillende pensioendatums? Vraagt u zich dit ook weleens af? Het bekijken van uw totale pensioenplaatje kan hierdoor lastig zijn. Op deze pagina leest u daarom welke verschillende pensioendatums er zijn en geven we een korte toelichting.


AOW-leeftijd

Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd is gebaseerd op de levensverwachting. Op svb.nl kunt u nakijken wanneer u naar verwachting AOW krijgt. U kunt deze datum niet aanpassen. U ontvangt de AOW van de Sociale Verzekeringsbank.

Pensioendatum van uw pensioenregeling

Wettelijk geldt voor pensioenregelingen een pensioenleeftijd van 68 jaar. Doordat pensioenregelingen verschillen kan de pensioendatum per pensioenregeling toch anders zijn. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u een pensioenregeling heeft met pensioenleeftijd 65 jaar omdat in het verleden de AOW-leeftijd 65 jaar was. Het kan zijn dat u uw pensioen eerder of later in kan laten gaan. Wilt u weten of dit mogelijk is? Neemt u dan contact op met de pensioenuitvoerder in kwestie.

Pensioendatums in het pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl)

In het pensioenregister ziet u een totaaloverzicht van uw inkomen later. Het kan dus zijn dat u hierin ziet dat uw AOW en pensioen(en) ingaan op verschillende datums. Het pensioenregister geeft ook een indicatie van uw pensioen als u eerder of later stopt met werken. Houdt u er rekening mee dat de werkelijke bedragen anders kunnen zijn. Ook is het niet in iedere pensioenregeling mogelijk uw pensioen eerder of later in te laten gaan. Uw pensioenuitvoerder kan u vertellen wat voor u precies van toepassing is.

De pensioendatum bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer

De pensioenrichtleeftijd bij Pensioenfonds Rail & OV is 68 jaar. Maar u kunt uw pensioen ook eerder of later in laten gaan. In de pensioenplanner kunt u uitrekenen wat dit voor de hoogte van uw pensioen betekent. Wilt u voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaan? Dan kunt u met de keuze voor AOW-vervanging uw pensioen verhogen tot uw AOW-leeftijd. Probeer in de pensioenplanner gerust alle mogelijkheden uit! U vindt de pensioenplanner in Mijn Rail & OV.

004-question.png

Heeft u vragen of wilt u informatie?

Ga naar onze contactpagina.