Hoe vragen mijn nabestaanden een uitkering aan?

Na uw overlijden, breekt er een hectische tijd voor uw nabestaanden aan. Weet in elk geval, dat Rail & OV hen veel uit handen neemt. Wat, dat leest u hier. Plus wat ze zelf nog moeten doen om hun partner- en/of wezenpensioen dan wel een aanvullende Anw krijgen.

Woont u op het moment van overlijden in Nederland?

In dat geval krijgen wij automatisch bericht daarvan. Wij sturen dan binnen twee weken een brief met informatie over uw pensioen naar uw nabestaanden. Als er nabestaanden zijn met recht op partner- en/of wezenpensioen, dan vinden zij bij deze brief ook aanvraagformulieren met een toelichting. Zodra we deze formulieren ingevuld hebben ontvangen, keert Rail & OV maandelijks de juiste uitkering uit.

Woont u in het buitenland?

In dat geval ontvangen wij graag zo snel mogelijk de melding van uw overlijden met een kopie van de overlijdensakte – per brief of per mail. Na ontvangst ervan, sturen wij een brief aan uw nabestaanden, inclusief formulieren waarmee ze het partner- en/of wezenpensioen kunnen aanvragen. Daarna gaan wij maandelijks tot uitkering over.

Wat gebeurt er met uw pensioenopbouw?

Als u overlijdt terwijl u nog pensioen opbouwt, voltooit Rail & OV uw pensioenopbouw alsof u tot uw pensioenleeftijd zou hebben gewerkt. Pas daarna berekenen we het partnerpensioen. Uw partner heeft daardoor niet te maken met een lagere uitkering.

Overlijdt u terwijl u een arbeidsongeschiktheidspensioen van ons krijgt? Dan stopt die uitkering en ontvangt uw partner een partnerpensioen. Dat gebeurt automatisch, uw partner hoeft niets te doen.

En als uw partner recht heeft op andere uitkeringen?

Ga voor de voorwaarden naar Anw-uitkering en Anw-hiaatcompensatie. Om voor deze regelingen in aanmerking te komen, moet uw partner zich altijd eerst tot de Sociale Verzekeringsbank. De SVB gaat over de Anw-uitkering, Rail & OV over de eventuele Anw-hiaatcompensatie. Uw partner kan daarvoor een kopie van het antwoord van de SVB naar ons sturen of mailen.