Waar kunnen mijn partner en kinderen financieel op rekenen?

Rail & OV voorziet niet alleen in een pensioen voor u, maar ook in een maandelijkse uitkering voor uw nabestaanden als u er niet meer bent. Lees hier waarop uw partner en kinderen kunnen rekenen. Én wat u eventueel nog moet doen zodat ze later krijgen waar ze recht op hebben.

Wat gebeurt er met uw pensioenopbouw?

Als u overlijdt terwijl u nog pensioen opbouwt, voltooit Rail & OV uw pensioenopbouw alsof u tot uw pensioenleeftijd pensioen zou hebben opgebouwd. Pas daarna berekenen we het partnerpensioen. Uw partner heeft daardoor niet te maken met een lagere uitkering.

Overlijdt u terwijl u een arbeidsongeschiktheidspensioen van ons krijgt? Dan stopt die uitkering en ontvangt uw partner een partnerpensioen. Dat gebeurt automatisch, uw partner hoeft niets te doen.

Heeft uw partner recht op partnerpensioen?

Ja, zeker als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. U hoeft uw partner daarvoor ook niet aan te melden bij Rail & OV. De enige voorwaarde is dat de verbintenis is gesloten voor uw pensioen ingaat.

Woont u samen? Dan moet u uw partner wél bij ons registreren om hem of haar een partnerpensioen na te laten. Vult u daarvoor het formulier aanvraag erkenning van het partnerschap in. Ook hiervoor geldt: doe dit vóór uw pensioen ingaat.

Wanneer gaat het partnerpensioen in?

Wij ontvangen automatisch bericht van uw overlijden via de gemeente. Wij sturen uw partner de aanvraagformulieren voor de aanvraag van het partnerpensioen. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u overlijdt.  De hoogte van het partnerpensioen vindt u in uw pensioenoverzicht, in Mijn Rail & OV.

Wat is er nog meer geregeld?

In onze regeling kennen we een Anw-hiaatcompensatie. Lees er meer over bij Anw-uitkering en - hiaatcompensatie.

Heeft u een ex-partner?

Dan heeft uw ex-partner mogelijk recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment dat u uit elkaar ging. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner ontvangt eenmaal per vijf jaar een overzicht van die aanspraken. Voor de zekerheid kan uw ex-partner ook contact met ons opnemen. 

Kan uw ex-partner afstand doen van het bijzonder partnerpensioen?

Ja, u gebruikt hiervoor het formulier afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen. Het formulier moet wij wel binnen twee jaar na de scheiding hebben ontvangen. Na het verwerken van de afstandsverklaring komt het recht ten goede aan een eventuele nieuwe partner.

Nadat het ouderdomspensioen volledig is ingegaan is afstand doen van bijzonder partnerpensioen niet meer mogelijk.

Waar hebben uw kinderen recht op?

Na uw overlijden hebben uw kinderen recht op een wezenpensioen van Rail & OV, tot hun 21e jaar. Ga naar uw pensioenoverzicht in Mijn Rail & OV voor de hoogte van de uitkering.