Waar kunnen mijn partner en kinderen financieel op rekenen?

Rail & OV voorziet niet alleen in een pensioen voor u, maar ook in een maandelijkse uitkering voor uw nabestaanden als u er niet meer bent. Lees hier waarop uw partner en kinderen kunnen rekenen. Én wat u eventueel nog moet doen zodat ze later krijgen waar ze recht op hebben.

Heeft uw partner recht op partnerpensioen?

Ja, zeker als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. U hoeft uw partner daarvoor ook niet aan te melden bij Rail & OV. De enige voorwaarde is dat de verbintenis is gesloten voor uw pensioen ingaat.

Woont u samen? Dan moet u uw partner wél bij ons registreren om hem of haar een partnerpensioen na te laten. Vult u daarvoor het formulier aanvraag erkenning van het partnerschap in. Ook hiervoor geldt: doe dit vóór uw pensioen ingaat.

Wanneer gaat het partnerpensioen in?

Dit gebeurt op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u overlijdt.  De hoogte van het partnerpensioen vindt u in uw pensioenoverzicht, in Mijn Rail & OV.

Kan uw partner nog aanvullingen op het partnerpensioen krijgen?

Dat hangt onder meer af van de hoogte van het partnerpensioen, óf er wel partnerpensioen is, en van het moment van uw overlijden. Lees er meer over bij Anw-uitkering en - hiaatcompensatie.

Heeft u een ex-partner?

Dan heeft die mogelijk recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment dat u uit elkaar ging. Uw ex-partner ontvangt eenmaal per vijf jaar een overzicht van die aanspraken. Voor de zekerheid kan uw ex-partner ook contact met ons opnemen. 

Waar hebben uw kinderen recht op?

Na uw overlijden hebben uw kinderen recht op een wezenpensioen van Rail & OV, tot hun 21e jaar. Ga naar uw pensioenoverzicht in Mijn Rail & OV voor de hoogte van de uitkering.