Ik ben een nabestaande: wat moet ik doen?

Met nabestaanden bedoelen we in dit geval niet alleen partners, ex-partners en kinderen. Ook voor executeurs testamentair bevat deze pagina relevante informatie over wat te doen na de dood van een deelnemer of gepensioneerde van Rail & OV.

Wat wordt van partners en kinderen van de overledene verwacht?

Als de overledene in Nederland woonde, ontvangen wij automatisch een overlijdensbericht. Wij nemen vervolgens contact met u op over het pensioen. Woonde de overledene in het buitenland? Dan wordt Rail & OV niet geïnformeerd en ontvangen wij graag zo snel mogelijk van u de melding van het overlijden met een kopie van de overlijdensakte – per post of per mail.

Heeft u als partner recht op Anw-hiaatcompensatie?

Als partner van een overledene die nog geen AOW ontvangt, is het verstandig om zo snel mogelijk een Anw-uitkering aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet één of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Heeft uw partner geen recht op een nabestaandenuitkering Anw? Of is deze lager dan € 10.361,00 op jaarbasis? Dan stuurt u de beslissing van de SVB naar Rail & OV om Anw-hiaatcompensatie bij ons aan te vragen.

Valt u onder Regeling SPOV?

Dan geldt er een bedrag van lager dan € 9.740,- op jaarbasis. U heeft wel een vrijwillige Anw-hiaatverzekering nodig.

Bent u ex-partner van de overledene?

Hebt u recht op partnerpensioen, dan nemen we zo snel mogelijk na het overlijden van uw ex-partner contact met u op.

Regelt u de laatste zaken voor de overledene?

Voor u als executeur testamentair is het handig om rechtstreeks informatie te ontvangen over het pensioen van de overledene. Stuurt of mailt u daarvoor het gedeelte van het testament waaruit uw aanwijzing blijkt, samen met een machtiging correspondentie en een kopie van het legitimatiebewijs van de overledene naar ons. Alle correspondentie gaat vanaf dat moment naar uw adres.

004-question.png

Heeft u vragen of wilt u informatie?

Ga naar onze contactpagina.