Heeft u een ex-partner?

Dan heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de echtscheidingsdatum.

Heeft u een ex-partner ergens recht op?

Ja, uw ex-partner heeft mogelijk recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment dat u uit elkaar ging. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen. Na de echtscheiding reserveren wij standaard het bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Op uw pensioenoverzicht houden we hier rekening mee.

Overlijdt uw ex-partner eerder

Als uw ex-partner eerder overlijdt, dan vervalt het bijzonder partnerpensioen aan het pensioenfonds. Dit komt dus niet ten goede aan u of uw huidige partner.

We informeren uw ex-partner

Uw ex-partner ontvangt eenmaal per vijf jaar een overzicht van die aanspraken. Als u overlijdt, dan regelen wij het bijzonder partnerpensioen rechtstreeks met uw ex-partner.

Kan uw ex-partner afstand doen van het bijzonder partnerpensioen?

Ja, u gebruikt hiervoor het formulier afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen. Na het verwerken van de afstandsverklaring komt het recht ten goede aan een eventuele nieuwe partner.

Nadat het ouderdomspensioen volledig is ingegaan is afstand doen van bijzonder partnerpensioen niet meer mogelijk.