Uitvoeringsorganisatie

Wat doet SPF Beheer? 

De uitvoering van de pensioenregeling en het beheer van het hieraan gerelateerde vermogen worden in opdracht van pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer uitgevoerd door SPF Beheer bv. Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer is 100% aandeelhouder van SPF Beheer bv. Om de juiste kwaliteit van de uitvoering te garanderen voert pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer periodiek overleg met SPF Beheer bv. Daarnaast is er een service level agreement met SPF Beheer bv afgesloten en ziet het bestuur toe op de naleving hiervan.