De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad

Hoe staat Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer er financieel voor? Dat kunt u zien aan de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds en is daarmee een maatstaf voor de financiële positie. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, des te beter onze financiële positie.

De dekkingsgraden op deze pagina worden uiterlijk op iedere 10e werkdag van de maand vernieuwd.

De beleidsdekkingsgraad per eind oktober is 132,5%

Voor besluiten maken wij gebruik van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (indexatie) of moeten verlagen (korten). Deze beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden.

> Lees meer over het verhogen van uw pensioen
> Lees meer over het verlagen van uw pensioen

Overzicht actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad was eind oktober 144,8%. De actuele dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer, namelijk op de laatste dag van de maand.

tabel okt22

Overzicht beleidsdekkingsgraad

In de grafiek ziet u onze beleidsdekkingsgraad (blauwe lijn) en hoe we er voor staan. De wet eist een beleidsdekkingsgraad van minimaal 104,3% (rode lijn). Maar pas bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 123% (groene lijn) voldoen onze buffers aan alle wettelijke normen.

grafiek okt22

Beleidsdekkingsgraad en indexatie

Let op: Bovenstaande grafiek gaat over hoe wij er financieel voor staan. Dit zegt nog niet alles over eventuele indexatie en de hoogte daarvan. Voor volledige indexatie moet de beleidsdekkingsgraad boven de grens voor toekomstbestendig indexeren (TBI) liggen.
Alles over indexatie en TBI leest u hier.