Verlagen van uw pensioen

In welke situatie verlaagt het pensioenfonds uw pensioen? 

Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds te laag is, dan kan het bestuur moeten besluiten om de pensioenen te verlagen. Ook hiervoor heeft de overheid regels opgesteld. Er zijn twee situaties waarin het verlagen van de pensioenen aan de orde komt:

  1. Het fonds sluit vijf jaar achtereen af met een beleidsdekkingsgraad lager dan 104,3% en de actuele dekkingsgraad is aan het einde van het vijfde jaar ook lager dan 104,3%. Het pensioenfonds moet dan de pensioenen verlagen, zodanig dat de beleidsdekkingsgraad gelijk wordt aan 104,3%.
  2. De dekkingsgraad is zo laag is dat het niet meer haalbaar is om zonder extra maatregelen (het verlagen van de pensioenen) op tijd weer voldoende buffers te hebben.

Bekijk wat onze huidige beleidsdekkingsgraad is. 

Verlagen pensioen? Nu niet aan de orde

Hoewel de financiële situatie van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer niet voldoende is, is op dit moment een verlaging van de pensioenen niet aan de orde. Maar het kan ook tegenzitten, bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsopbrengsten of een dalende rente. In dat geval kan ook Rail & OV in de situatie terechtkomen dat de pensioenen verlaagd moeten worden.