Uitvoeringskosten

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer maakt kosten. Dat is nodig om op een professionele en verantwoorde manier uw pensioen te regelen. We maken kosten voor het bestuur en de administratie van het fonds, voor de communicatie met u en natuurlijk voor het beheer van het vermogen. We letten er scherp op dat die kosten zo laag mogelijk zijn. Maar wel met behoud van kwaliteit, want uw en onze belangen zijn groot.

Uitvoeringskosten

Omdat wij pas vanaf 1 april 2020 bestaan kunnen wij u nog niet de kosten van het afgelopen jaar laten zien. Daarom verwijzen wij u naar de jaarverslagen van SPOV en SPF, deze vindt u hier.

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer kiest ervoor actief te beleggen. Dat wil zeggen dat we actief zoeken naar beleggingen waar we betere rendementen van mogen verwachten en die we op de voet volgen. Naast de rendementen blijven we ook op de daarbij behorende kosten letten.

We zorgen ook voor een goede en veilige administratie, die voldoet aan de strengste eisen van toezicht. We leggen verantwoording af over alles wat we doen. En we informeren u zo goed mogelijk over uw pensioen. Dat laatste vinden wij heel belangrijk. Het gaat om uw geld, uw financiële toekomst, dus u heeft recht te weten waar u aan toe bent. Ook op dit punt letten wij scherp op de kosten. We zetten onze kosten ook ieder jaar af tegen die van vergelijkbare pensioenfondsen. Daar komen we goed uit naar voren. We zitten qua kosten onder het gemiddelde.

Kostenbeheersing

Het bestuur werkt bewust aan het verlagen van de kosten. Zo wordt er met regelmaat gekeken of er ‘winst’ te boeken is door de regeling te vereenvoudigen. Verder zou schaalvergroting voor lagere kosten kunnen zorgen. Waar mogelijk zoeken we ook samenwerking met andere partijen. We proberen ook samen met andere pensioenfondsen externe vermogensbeheerders aan te zetten om lagere kosten in rekening te brengen.

Waarom zijn pensioenfondsen goedkoper dan verzekeraars?

Dat komt doordat we geen winst hoeven te maken. We hebben geen aandeelhouders, maar zijn er alleen om de mensen uit onze sector een goed pensioen tegen zo laag mogelijke kosten te bieden. We zijn ook goedkoper omdat we een aantal forse kostenposten niet of in mindere mate hebben. Zo hoeven wij geen reclame te maken om nieuwe klanten te werven. Het is voor iedereen in de sector verplicht om aan de regeling mee te doen, en dat maakt het een stuk goedkoper.