Waarom we beleggen


We beleggen voor een goed en betaalbaar pensioen

We hebben de verplichting om maandelijks een pensioen uit te keren aan de huidige en toekomstige gepensioneerden. Dit kunnen we alleen doen als het vermogen een goed rendement oplevert. De rente op een spaarrekening levert niet voldoende rendement op om de pensioenregeling betaalbaar te houden én de pensioenen te kunnen indexeren. We beleggen uw pensioenvermogen op een verstandige wijze, omdat dit naar verwachting op de lange termijn meer rendement oplevert.